Koulutuksen suunnittelijan työkalupakki

Kaipaatko työkaluja koulutuksen suunnitteluun? Tarvitsetko tukea koulutuksen kehittämiseen tai kestävän koulutuksen suunnitteluun? Tai haluaisitko tietoa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta?

Koulutuksen suunnittelijan työkalupakkiin on koottu materiaaleja suunnittelutyön tueksi. Tutustu ja ota työkalut ja materiaalit käyttöön!

Muistathan merkitä Opintokeskus Siviksen lähteeksi, kun lainaat tai linkität aineistoja.

Aikuisten perustaidot

 • Ryhmätyöskentelyä pöydän ympärillä.

  Kaikkienmalli.fi

  Kaikkienmalli.fi sisältää tietoa ja työkaluja aikuisten perustaitojen oppimiseen ja pedagogisen Kaikkien-mallin hyödyntämiseen.

  • Digitaidot
  • Kaikkien-malli
  • Perustaidot
 • Henkilö keskustelee toisen kanssa pidellen kynää kädessään ja kohottaen kättä.

  Kouluttajan opas

  Kaikkienmalli.fi sisältää helppokäyttöisen kouluttajan oppaan, jonka liitteistä löydät työkirjoja koulutuksen suunnittelun tueksi. 

  • Digitaidot
  • Kaikkien-malli
  • Perustaidot
 • Henkilö opastaa tietokoneen käyttöä toiselle pöydän ääressä.

  Perustaitotesti

  Perustaitotesti on verkossa tehtävä keveä testi vakavasta aiheesta.

  • Digitaidot
  • Perustaidot

Ennakointi

 • Neljä henkilöä katsoo yhdessä tietokoneen näyttöä pöydän ääressä.

  Järjestöjen ennakointityökalu

  Järjestöjen ennakointityökalu on järjestön tai yhdistyksen sidosryhmien kuuntelemiseen perustuva kokonaisuus, jonka avulla järjestö ensin määrittelee sidosryhmänsä, kerää tulevaisuustietoa helpolla tavalla kunkin ryhmän näkökulmasta ja lopuksi analysoi saamaansa tietoa ja hyödyntää sitä suunnittelussa.

  • Ennakointi
  • Järjestökehittäminen
  • Kestävä järjestö
 • Kolme henkilöä työskentelee yhdessä pöydän ympärillä tietokone ja kahvikuppeja edessään.

  Vapaaehtoisen tulevaisuustaitojen malli ja työkalut

  Vapaaehtoisen tulevaisuustaitomalli määrittelee ja kuvailee neljätoista erilaista taitoa, jotka ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeitä vapaaehtoisille kaikkialla Euroopassa.

  • Ennakointi
  • Järjestökehittäminen
  • Kestävä järjestö
 • Kolme henkilöä tekee töitä yhdessä pöydän ääressä.

  Ennakointityökalu vapaaehtoiselle

  Vapaaehtoisen ennakointityökalu on kevennetty versio järjestöjen ennakointityökalusta. Se sisältää tehtäviä, joiden avulla vapaaehtoinen voi hankkia erilaista tietoa oman järjestönsä sidosryhmistä ja pohtia, mitä omassa vapaaehtoistoiminnassa tai yhdistyksessä saattaa tulevaisuudessa tapahtua.

  • Ennakointi
  • Järjestökehittäminen
  • Kestävä järjestö
 • Henkilö hyppää ilmaan laukkukädessään auringonlaskussa.

  Miksi ennakoida? Näkökulmia ja menetelmiä nuorisoalan järjestöjen ennakointiin -käsikirja

  Käsikirja on Osaamiskeskus Kentaurin ennakointi ja tulevaisuusosaamista sekä toimintaympäristöjen muutosteemoja yhteen kokoava materiaali. Sillä halutaan tukea nuorisoalan järjestöjen ennakointi- ja tulevaisuustyötä.

  • Ennakointi
  • Järjestökehittäminen
  • Nuorten järjestötoiminta
  • Yhdistystoiminta
 • Henkilö piirämässä taululle.

  Skenaariotyö organisaatioiden tulevaisuuden suunnittelussa -video

  Mitä kannattaa huomioida, kun järjestössä tai yrityksessä otetaan käyttöön uusia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä? Minkälaisia työkaluja on tarjolla? Näistä kertoo Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields KESTO-hankkeen videolla.

  • Järjestökehittäminen
  • Kestävä järjestö
  • Työelämä

Kestävä koulutus

 • Joukko ihmisiä pitää käsiään yhdessä yhteistyön merkiksi.

  Järjestöissä me innostutaan

  Julkaisussa selvitetään järjestöllisen sivistyksen nykytilaa kestävän elämän näkökulmasta.

  • Järjestökoulutus
  • Kestävä järjestö
  • Sivistys
 • Henkilö pitää käsisään lasista palloa.

  Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta

  Julkaisu avaa näkökulmia kestävään elämään ja sen edistämiseen järjestötoiminnassa.

  • Kestävä järjestö
  • Koulutuksen kehittäminen
  • Sivistys
 • Piirroskuva maapallosta.

  Kestävän koulutuksen tarkistuslista suunnittelijalle

  Kestävän koulutuksen tarkistuslista on tukityökalu järjestökoulutuksen suunnittelijalle, jonka tavoitteena on edistää osallistujien kestävyystietoisuuden syvenemistä koulutuksessaan.  

  • Järjestökoulutus
  • Kestävä järjestö
 • Henkilö pitää kädessää puhelinta, jonka näytöllä näkyy kierrätyslogo.

  Kestävää elämää järjestökoulutuksiin

  Kestävyystyökalu on kokonaisuus ehdotuksia ja vinkkejä kestävän koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

  • Järjestökoulutus
  • Kestävä järjestö
 • Ryhmä nuoria seisoo rinnakkain valokuvassa ja hymyilee.

  Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari NEMI

  NEMI eli Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari on uusi työkalu nuorisoalan järjestöjen käyttöön. Mittari kartoittaa ekologisen elämän arvojen siirtymistä osaksi toimintaan osallistuvan nuoren arkea ja elämää.

  • Järjestökehittäminen
  • Kestävä järjestö
  • Nuorten järjestötoiminta
 • Kolme ihmistä työskentelmässä tietokoneen kanssa nrumikolla.

  Kohti kestävää ja hyvää elämää -videosarja

  Miten kestävän elämän aiheita voi käsitellä koulutuksessa? Kohti kestävää ja hyvää elämää -videot innostavat keskustelemaan kestävästä tulevaisuudesta ja merkityksellisestä elämästä.

  • Ennakointi
  • Kestävä järjestö
  • Sivistys
 • Henkilö kiinnittää muistilappua seinälle, jossa lukee "kasvatus ja oppiminen",

  Kestävien toimintatapojen käyttöönotto -video

  Mitä kannattaa huomioida, kun järjestössä tai yrityksessä otetaan käyttöön uusia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä? Minkälaisia työkaluja on tarjolla? Näistä kertoo Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields KESTO-hankkeen videolla.

  • Järjestökehittäminen
  • Kestävä järjestö
  • Työelämä
 • Henkilö piirämässä taululle.

  Skenaariotyö organisaatioiden tulevaisuuden suunnittelussa -video

  Mitä kannattaa huomioida, kun järjestössä tai yrityksessä otetaan käyttöön uusia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä? Minkälaisia työkaluja on tarjolla? Näistä kertoo Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields KESTO-hankkeen videolla.

  • Järjestökehittäminen
  • Kestävä järjestö
  • Työelämä

Koulutuksen kehittäminen

 • Neljä henkilöä istuu tietokoneen ääressä, ja yksi henkilö osoittaa tietokoneen näyttöä.

  Järjestötehtävään liittyvä osaamispolku

  Työkalu auttaa järjestön koulutustoiminnan kehittäjää pohtimaan järjestötehtävään tai -rooliin liittyvää osaamista tehtävänmittaisena kokonaisuutena.  

  • Järjestökoulutus
  • Osaamistavoite
 • Joukko ihmisiä, jotka työskentelevät ryhmässä.

  Järjestöjen osaamislähtöinen koulutustoiminta

  Infograafi kuvaa järjestön osaamista tuottavan koulutustarjonnan suunnittelumallia.

  • Järjestökoulutus
  • Koulutuksen kehittäminen
  • Koulutussuunnittelu
  • Osaamistavoite
 • Kaksi henkilöä katsoo tietokoneen näyttöä yhdessä.

  Koulutuksen jatkuvan kehittämisen matka

  Infograafi kuvaa Opintokeskus Siviksen koulutuksen laadunkehittämisen viitekehystä.

  • Järjestökoulutus
  • Koulutuksen kehittäminen
 • Lisää laatua koulutukseen

  Tarvitsetko tukea ja esimerkkejä osaamistavoitteiden muotoiluun, koulutussisältöjen määrittelyyn ja rajaamiseen sekä opintojen kuormittavuuden laskemiseen koulutuksen suunnittelijalle? Tämä opas auttaa!  

  • Arviointi
  • Järjestökoulutus
  • Koulutussuunnittelu
  • Opetusmenetelmät
  • Osaamistavoite
 • Kädet siirtämässä palapelin paloja pöydällä.

  Vaikuttavasti.fi

  Verkkosivusto oman osaamisen kehittämisen tueksi järjestöissä toimiville ihmisille toiminnanjohtajasta vapaaehtoiseen.

  • Arviointi
  • Johtaminen
  • Vaikuttavuus
 • Kaksi henkilöä työskentelemässä tietokoneen ääressä.

  Toiminnallisia menetelmiä

  Toiminnallisilla menetelmillä teet koulutuksestasi monipuolisempaa ja vahvistat osallistujien oppimiskokemusta! Siviksen opas antaa vinkit niin alkulämmittelyyn, asiasisältöjen opettamiseen kuin osaamisen arviointiin.

  • Järjestökoulutus
  • Kouluttaminen
  • Koulutuksen kehittäminen
  • Koulutussuunnittelu

Osaamisen kehittäminen

 • Neljä henkilöä istuu tietokoneen ääressä, ja yksi henkilö osoittaa tietokoneen näyttöä.

  Järjestötehtävään liittyvä osaamispolku

  Työkalu auttaa järjestön koulutustoiminnan kehittäjää pohtimaan järjestötehtävään tai -rooliin liittyvää osaamista tehtävänmittaisena kokonaisuutena.  

  • Järjestökoulutus
  • Osaamistavoite
 • Neljä henkilöä istuu pulpettien takana ja seuraa koulutusta.

  TULOS-osaamiskartoitus

  Osaamiskysely auttaa tunnistamaan osaamista ja suunnittelemaan osaamisen kehittämistä yksilö- ja työyhteisötasolla.  

  • Johtaminen
  • Työelämä

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

 • Muistilappuja seinällä.

  12 hyvää osaamismerkkikäytäntöä

  Osaamismerkillä voidaan tunnistaa, tunnustaa ja näyttää eri tavoin hankittua osaamista. Millaisissa tilanteissa niistä on apua, hyötyä ja iloa kansalaisjärjestölle, työntekijöille ja vapaaehtoisille?

  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • Osaamismerkki
 • Ryhmätyöskentelyä pöydän ympärillä.

  Oppiminen esille!

  Työkalun avulla koulutuksen toteuttaja, suunnittelija tai kouluttaja, voi suunnitella ja toteuttaa keskusteluja ja saada tietoa järjestön koulutuksen vaikutuksesta ja merkityksestä osallistujalle.

  • Arviointi
  • Järjestökoulutus
  • Koulutussuunnittelu
  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Neljä henkilöä istuu pulpettien takana ja seuraa koulutusta.

  TULOS-osaamiskartoitus

  Osaamiskysely auttaa tunnistamaan osaamista ja suunnittelemaan osaamisen kehittämistä yksilö- ja työyhteisötasolla.  

  • Johtaminen
  • Työelämä
 • Kolme henkilä tietokoneella. Yksi osoittaa näyttöä. Kuvassa osaamismerkki-ikoneita.

  Työelämätaitojen osaamismerkkikokonaisuus

  Työelämätaitojen osaamismerkkisarjan merkeillä autetaan järjestön vapaaehtoisia työnhaussa.

  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • Osaamismerkki
  • Työelämä
  • Vapaaehtoistyö
  • Yhdistystoiminta
 • Kolme henkilöä katsoo puhelinta. Kuvassa myös osaamismerkki-ikoneita.

  Vapaaehtoistoiminnan osaamismerkkikokonaisuus

  Osaamismerkkisarjan merkeillä voi palkita aktiivisia toimijoita ja auttaa heitä kertomaan omasta osaamisestaan myös yhdistyksen ulkopuolella.

  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • Osaamismerkki
  • Vapaaehtoistyö
  • Yhdistystoiminta
 • Kuvakollaasi, jossa kolme henkilöä kävelee, istuu tai roikkuu suuren parsakaalin päällä.

  Osaamiskiekko

  Osaamiskiekko havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa.

  • Nuorten järjestötoiminta
  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • Osaamistavoite
 • Piirroskuva erilaisista osaamismerkeistä. Merkkien keskellä symboleina auttavat kädet, tähtiä ja timantti.

  Osaamismerkit nuorille vapaaehtoisille

  Osaamismerkkisarja on tarkoitettu erityisesti nuorisotyötä tekeville järjestöille ja niiden nuorille vapaaehtoisille, joiden osaaminen ansaitsee tunnustuksen vaikka kokemusta ei olisikaan vielä karttunut kovin pitkältä ajalta. Tavoitteena on, että kynnys merkkien myöntämiseen on matala. 

  • Nuorten järjestötoiminta
  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • Osaamismerkki
 • Ryhmä nuoria ottaa selfietä kännykällä.

  Omannäköinen osaamismerkki -työpajamalli

  Kentaurin kehittämä malli kannustaa nuorisoalan järjestöjä järjestämään nuorille osaamismerkkityöpajan. Työpajan aikana nuori oppii tekemään omannäköisensä osaamismerkin, mitä voi käyttää esimerkiksi työnhaun tukena.

  • Nuorten järjestötoiminta
  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Neljä henkilöä istuu tietokoneen ääressä, ja yksi henkilö osoittaa tietokoneen näyttöä.

  Järjestötehtävään liittyvä osaamispolku

  Työkalu auttaa järjestön koulutustoiminnan kehittäjää pohtimaan järjestötehtävään tai -rooliin liittyvää osaamista tehtävänmittaisena kokonaisuutena.  

  • Järjestökoulutus
  • Osaamistavoite
 • Henkilö pitää käsiään suorina ylöspäin ja katsoo järvimaisemaa.

  Selvitys nuorille suunnattujen osaamismerkkien käytöstä järjestöissä

  Osaamiskeskus Kentaurissa tehty selvitys kuvaa, miten osaamismerkkejä käytetään nuorten kanssa työskentelevissä kansalaisjärjestöissä ja millainen merkitys niillä on. Selvitys toteutettiin haastattelemalla noin kymmenen eri järjestön edustajaa.  

  • Nuorten järjestötoiminta
  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • Osaamismerkki
  • Vapaaehtoistyö
  • Yhdistystoiminta
 • Henkilö hyppää ilmaan laukkukädessään auringonlaskussa.

  Osaamista seuratoiminnasta -verkkokurssi

  Osaamista seuratoiminnasta on Osaamiskeskus Kentaurin ja Suomen Ratsastajainliiton yhteistyönä rakentama verkkokurssi. Tiivis ja itsenäisesti suoritettava verkkokurssi auttaa nuorisoalan ja järjestötoiminnan ammattilaisia hahmottamaan harrastuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta

 • Kolme henkilöä katsoo yhdessä kannettavan tietokoneen näyttöä.

  Yhdistystoimija

  Oletpa luottamushenkilö, vapaaehtoinen, työntekijä tai kouluttaja, saat Yhdistystoimija-itseopiskelumateriaalin kautta perustiedot ja taidot, joita tarvitset yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan pyörittämisessä.  

  • Viestintä
  • Yhdistystoiminta
 • Nuorisoalan järjestöt NYT!

  Selvitys tarjoaa kattavasti tietoa mm. järjestöjen käytössä olevista resursseista, nuorisotyön toimintamuodoista, toimijoiden keskeisistä yhteistyökumppaneista ja nuorisoalalla näkyvistä ilmiöistä.

  • Järjestökehittäminen
  • Nuorten järjestötoiminta
 • Henkilö hyppää ilmaan laukkukädessään auringonlaskussa.

  Osaamista seuratoiminnasta -verkkokurssi

  Osaamista seuratoiminnasta on Osaamiskeskus Kentaurin ja Suomen Ratsastajainliiton yhteistyönä rakentama verkkokurssi. Tiivis ja itsenäisesti suoritettava verkkokurssi auttaa nuorisoalan ja järjestötoiminnan ammattilaisia hahmottamaan harrastuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Verkkokoulutus

 • Henkilö kirjoittaa vihkoon kynällä tietokone edessään.

  Kokemuksia verkkokoulutusten yhteistoteutuksista

  Mitä hyötyä yhteistoteutuksesta on osallistujille, kouluttajille ja järjestöille? Lue lisää, mitä yhteistoteutus edellyttää ja vaatii.

  • Järjestökoulutus
  • Verkkokoulutus
 • Ryhmätyöskentelyä pöydän ympärillä.

  Vuorovaikutteisuutta verkkokoulutukseen

  Mitä vuorovaikutus on ja millaisilla menetelmillä sitä voidaan tukea tai edistää verkkokoulutuksissa? Tästä artikkelista saat apua!

  • Järjestökoulutus
  • Opetusmenetelmät
  • Verkkokoulutus

Tutustu myös muihin työkalupakkeihin

Kouluttajan työkalupakki

Kaipaatko työkaluja kouluttajan työhön? Kouluttajan työkalupakkiin on koottu materiaaleja kouluttajan työn tueksi. Ota työkalut ja materiaalit käyttöön!

Järjestökehittäjän työkalupakki

Etsitkö työkaluja järjestön kehittämistyöhön? Järjestökehittäjän työkalupakista saat materiaaleja järjestökehittämisen tueksi. Tutustu ja ota käyttöön!