Vuorovaikutteisuutta verkkokoulutukseen 

Mitä vuorovaikutus on? Millaisilla menetelmillä vuorovaikutusta voidaan tukea tai edistää verkkokoulutuksissa? Tästä artikkelista saat apua!

Artikkeli esittelee erilaisia aktivoinnin ja vuorovaikutuksen menetelmiä monenlaisiin tarpeisiin ja tarkastelee vuorovaikutusta verkkokoulutuksissa. Saat käyttöösi menetelmiä, joita voit hyödyntää omissa koulutuksissasi. 

Kirjoittaja: Katri Aaltonen

Julkaisija: Opintokeskus Sivis

Julkaisuvuosi: 2021