Opintokeskus Sivis on järjestöjen oppilaitos

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Järjestämme ja toteutamme koulutusta yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Toimintaamme ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry ja toimintaa ohjaavia arvojamme ovat aktiivisen kansalaistoiminnan, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistäminen.

Opintokeskus Sivis järjestää ja toteuttaa yhdessä 81 jäsenjärjestönsä kanssa vuosittain yli 7 000 koulutusta eri puolilla Suomea. Koulutuksiin osallistuu yhteensä noin 130 000 osallistujaa joka vuosi.

Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettujen koulutusten aiheet liittyvät tiiviisti järjestöjen toimintaan. Koulutuksissa perehdytään mm. kansalais- ja järjestötoimintaan, järjestökoulutuksen pedagogiikkaan, vapaaehtoistyöhön, kansanterveyden edistämiseen ja palo- ja pelastusalaan.

Toteutamme myös itse koulutuksia erityisesti jäsenjärjestöjemme työntekijöiden osaamisen lisäämiseksi. Koulutusten keskeisiä aiheita ovat järjestöjen koulutuksen kehittäminen, kouluttajataidot, järjestöosaamisen kehittäminen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät teemat.

Kaikki Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettävä jäsenjärjestöjen koulutus on osa Siviksen opetusohjelmaa. Opetusohjelmaan kuuluvat koulutukset suunnitellaan ja raportoidaan Sivisverkossa.

Tuemme jäsenjärjestöjemme koulutuksen ja toiminnan kehittämistä ylläpitämällä valtakunnallisia ja alueellisia verkostoja.  Osallistumme aktiivisesti myös järjestötoiminnan ja vapaan sivistystyön alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisissä verkostoihin.

Kehitämme järjestökoulutustoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa sekä teemme tutkimuksia ja selvityksiä. Osallistumme aktiivisesti vapaasta sivistystyöstä käytävään keskusteluun ja kehitystyöhön ja teemme järjestötyön ja -koulutuksen merkitystä näkyväksi koko yhteiskunnassa.

Opintokeskuksen toimintaa ohjaavat laki ja asetus vapaasta sivistystyöstä, Opintotoiminnan Keskusliiton säännöt, johtosääntö sekä strategia.

Toimintaamme valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Toimintaa ohjaavat myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen myöntämä vapaan sivistystyön rahoitus ja valtionosuusrahoituksen perusteena olevien opetustuntien jakamisperusteet. 

Siviksen koulutustoiminta  

 • Siviksen itse järjestämä koulutus
  Opintokeskus Sivis toteuttaa osan koulutuksista itsenäisesti. Siviksen omat koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenjärjestöjen toimijoille. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
 • Siviksen tuottamat koulutuskokonaisuudet
  Opintokeskus Sivis tuottaa järjestöjen käyttöön koulutustoimintaa helpottavia koulutuskokonaisuuksia. Jäsenjärjestöjen käytettävissä ovat esimerkiksi käyttövalmiit Yhdistystoiminnan verkkokurssit.  
 • Siviksen kanssajärjestäjien koulutus
  Suurin osa Opintokeskus Siviksen koulutusohjelman koulutuksista toteutetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Sivis tukee jäsenjärjestöjen eli kanssajärjestäjien tuottamia koulutuksia laadullisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti (Sivis-tuki). 
 • Siviksen ja kanssajärjestäjien muu koulutus
  Opintokeskus Siviksen opetusohjelmaan voi sisältyä myös jäsenjärjestöjen koulutuksia, joita ei tueta taloudellisesti eli joille ei makseta Sivis-tukea. Sivis voi kuitenkin validoida koulutuksia ja tukea laadullisesti jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa.

  Siviksen hallitus vahvistaa opetusohjelman rungon vuosittain.  

Opintotoiminnan Keskusliitto ry 

Opintokeskus Sivistä ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto ry on sitoutumaton vapaan sivistystyön järjestö, jonka tehtävänä on edistää aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä jäsenyhteisöjensä kanssa. Opintotoiminnan Keskusliiton hallitus muodostuu jäsenjärjestöjen edustajista.

Opimme yhdessä

Opintokeskus Sivis ja Opintotoiminnan Keskusliitto ovat olleet toiminnassa jo yli 80 vuotta. Mistä lähdettiin liikkeelle ja missä ollaan nyt? Katso Siviksen historiaa ja nykypäivää valottava video.

Siviksen Opimme yhdessä -videon kuvituskuva.

Lue järjestökoulutuksen vaikuttavuudesta

Ajankohtaisia koulutuksia

 • Aloituspäivä 23.4.2024 Helsinki
  Opetus ja kasvatus

  Saavutettavuus verkkokoulutuksen materiaaleissa

  Kaikki saavutettavuudesta kiinnostuneet ja verkkokoulutuksen parissa työskentelevät – tämä koulutus on teille! Laadukas oppimateriaali on kiinnostavampaa…

 • Aloituspäivä 23.4.2024 Helsinki
  Järjestötoiminta ja vaikuttaminen

  Arviointiverstas – huhtikuu

  Vahvista arviointiosaamistasi! Monilla järjestöillä on samanlaisia haasteita ja ilonaiheita, kun kyseessä ovat toiminnan vaikutukset…

 • Aloituspäivä 23.4.2024 Helsinki
  Johtaminen ja hallinto

  Kouluta Siviksen kanssa -infowebinaari

  Päivitimme Siviksen koulutuslinjauksen vuoden 2024 alussa. Tule tutustumaan yhdessä uuteen koulutuslinjaukseen Siviksen asiantuntijoiden kanssa!…

 • Aloituspäivä 29.4.2024 Helsinki
  Opetus ja kasvatus

  Verkkokoulutuksen työkalut: Teams edistyneille

  Videokokoukset ja yhteistyöskentelyn alustat tukevat koulutusta silloin, kun osallistujien ei ole mahdollista kohdata kasvokkain. Verkkokoulutuksen…

 • Aloituspäivä 29.4.2024 Helsinki
  Johtaminen ja hallinto

  Kouluta Siviksen kanssa -infowebinaari

  Päivitimme Siviksen koulutuslinjauksen vuoden 2024 alussa. Tule tutustumaan yhdessä uuteen koulutuslinjaukseen Siviksen asiantuntijoiden kanssa!…

 • Aloituspäivä 14.5.2024 Helsinki
  Opetus ja kasvatus

  Erityisen tervetulleet ryhmät perustaitojen opetuksessa

  Oletko miettinyt, miten erityisopettaja suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen? Tai miten erityisopettajat kokevat Kaikkien-mallin hyödyttävän…

 • Aloituspäivä 17.5.2024 Helsinki
  Opetus ja kasvatus

  Verkkokoulutuksen työkalut: Zoom edistyneille

  Videokokoukset ja yhteistyöskentelyn alustat tukevat koulutusta silloin, kun osallistujien ei ole mahdollista kohdata kasvokkain. Verkkokoulutuksen…

 • Aloituspäivä 22.5.2024 Helsinki
  Johtaminen ja hallinto

  Kouluta Siviksen kanssa -infowebinaari

  Päivitimme Siviksen koulutuslinjauksen vuoden 2024 alussa. Tule tutustumaan yhdessä uuteen koulutuslinjaukseen Siviksen asiantuntijoiden kanssa!…