Opintokeskus Sivis on järjestöjen oppilaitos

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Järjestämme ja toteutamme koulutusta yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Toimintaamme ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry ja toimintaa ohjaavia arvojamme ovat aktiivisen kansalaistoiminnan, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistäminen.

Opintokeskus Sivis järjestää ja toteuttaa yhdessä 80 jäsenjärjestönsä kanssa vuosittain yli 7 000 koulutusta eri puolilla Suomea. Koulutuksiin osallistuu yhteensä noin 130 000 osallistujaa joka vuosi.

Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettujen koulutusten aiheet liittyvät tiiviisti järjestöjen toimintaan. Koulutuksissa perehdytään mm. kansalais- ja järjestötoimintaan, järjestökoulutuksen pedagogiikkaan, vapaaehtoistyöhön, kansanterveyden edistämiseen ja palo- ja pelastusalaan.

Toteutamme myös itse koulutuksia erityisesti jäsenjärjestöjemme työntekijöiden osaamisen lisäämiseksi. Koulutusten keskeisiä aiheita ovat järjestöjen koulutuksen kehittäminen, kouluttajataidot, järjestöosaamisen kehittäminen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät teemat.

Kaikki Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettävä jäsenjärjestöjen koulutus on osa Siviksen opetusohjelmaa. Opetusohjelmaan kuuluvat koulutukset suunnitellaan ja raportoidaan Sivisverkossa.

Tuemme jäsenjärjestöjemme koulutuksen ja toiminnan kehittämistä ylläpitämällä valtakunnallisia ja alueellisia verkostoja.  Osallistumme aktiivisesti myös järjestötoiminnan ja vapaan sivistystyön alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisissä verkostoihin.

Kehitämme järjestökoulutustoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa sekä teemme tutkimuksia ja selvityksiä. Osallistumme aktiivisesti vapaasta sivistystyöstä käytävään keskusteluun ja kehitystyöhön ja teemme järjestötyön ja -koulutuksen merkitystä näkyväksi koko yhteiskunnassa.

Opintokeskuksen toimintaa ohjaavat laki ja asetus vapaasta sivistystyöstä, Opintotoiminnan Keskusliiton säännöt, johtosääntö sekä strategia.

Toimintaamme valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Toimintaa ohjaavat myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen myöntämä vapaan sivistystyön rahoitus ja valtionosuusrahoituksen perusteena olevien opetustuntien jakamisperusteet. 

Siviksen koulutustoiminta  

 • Siviksen itse järjestämä koulutus
  Opintokeskus Sivis toteuttaa osan koulutuksista itsenäisesti. Siviksen omat koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenjärjestöjen toimijoille. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
 • Siviksen tuottamat koulutuskokonaisuudet
  Opintokeskus Sivis tuottaa järjestöjen käyttöön koulutustoimintaa helpottavia koulutuskokonaisuuksia. Jäsenjärjestöjen käytettävissä ovat esimerkiksi käyttövalmiit Yhdistystoiminnan verkkokurssit.  
 • Siviksen kanssajärjestäjien koulutus
  Suurin osa Opintokeskus Siviksen koulutusohjelman koulutuksista toteutetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Sivis tukee jäsenjärjestöjen eli kanssajärjestäjien tuottamia koulutuksia laadullisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti (Sivis-tuki). 
 • Siviksen ja kanssajärjestäjien muu koulutus
  Opintokeskus Siviksen opetusohjelmaan voi sisältyä myös jäsenjärjestöjen koulutuksia, joita ei tueta taloudellisesti eli joille ei makseta Sivis-tukea. Sivis voi kuitenkin validoida koulutuksia ja tukea laadullisesti jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa.

  Siviksen hallitus vahvistaa opetusohjelman rungon vuosittain.  

Opintotoiminnan Keskusliitto ry 

Opintokeskus Sivistä ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto ry on sitoutumaton vapaan sivistystyön järjestö, jonka tehtävänä on edistää aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä jäsenyhteisöjensä kanssa. Opintotoiminnan Keskusliiton hallitus muodostuu jäsenjärjestöjen edustajista.

Opimme yhdessä – Sivis 80 vuotta

Opintokeskus Sivis ja Opintotoiminnan Keskusliitto täyttävät tänä vuonna pyöreät 80 vuotta. Mistä lähdettiin liikkeelle ja missä ollaan nyt? Katso Siviksen historiaa ja nykypäivää valottava video.

Siviksen Opimme yhdessä -videon kuvituskuva.

Lue järjestökoulutuksen vaikuttavuudesta

Ajankohtaisia koulutuksia

 • Aloituspäivä 12.12.2023 Helsinki
  Järjestötoiminta ja vaikuttaminen

  Joulukuun Arviointiverstas

  Vahvista vaikuttavuusosaamistasi! Monilla järjestöillä on samanlaisia haasteita ja ilonaiheita, kun kyseessä ovat toiminnan vaikutukset…

 • Aloituspäivä 12.12.2023 Helsinki
  Järjestötoiminta ja vaikuttaminen

  Yhdistystoiminnan verkkokurssien kehittämistapaaminen

  Oletko järjestänyt koulutuksia Siviksen tuottamien verkkokurssien Yhdistyskehittäjä, Yhdistysviestijä, Vapaaehtoisjohtaja, Yhdistysvaikuttaja tai Verkkovertaisohjaaja avulla tai tutustunut niihin testikoulutuksissa? Oletko…

 • Aloituspäivä 13.12.2023 Turku
  Järjestötoiminta ja vaikuttaminen

  Varsinais-Suomen toiminnanjohtajien verkostotapaaminen

  Joulukuun toiminnanjohtajien tapaamisen teemana on muutoskyvykkyydestä huolehtiminen. Työelämän murros heijastuu myös järjestötyöpaikoille. Työtä tehdään…

 • Aloituspäivä 10.1.2024 Helsinki
  Järjestötoiminta ja vaikuttaminen

  Jyvälle järjestötyöstä

  Jyvälle järjestötyöstä on uusille järjestötyöntekijöille suunnattu koulutus järjestöalalla tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Koulutuksessa käsitellään…

 • Aloituspäivä 11.1.2024 Helsinki
  Järjestötoiminta ja vaikuttaminen

  Yhdistyskehittäjä

  Yhdistyskehittäjä on yhdistystoiminnan kehittämiseen keskittyvä järjestökoulutus. Koulutuksessa käydään läpi yhdistyshallintoa, vuosikelloa, motivoivaa hallitustyöskentelyä ja…

 • Aloituspäivä 12.1.2024 Helsinki
  Opetus ja kasvatus

  Järjestökouluttaja

  Haluaisitko kehittää kouluttajan osaamistasi ja oppia uutta järjestökouluttajan roolista? Tule mukaan koulutukseen ja kehitä…

 • Aloituspäivä 12.1.2024 Helsinki
  Viestintä ja vuorovaikutus

  Yhdistysviestijä

  Koulutuksessa opiskellaan yhdistyksen viestinnän perusasiat: viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, ydinviestit sekä viestinnän vastuut yhdistyksen eri…

 • Aloituspäivä 13.1.2024 Tampere
  Järjestötoiminta ja vaikuttaminen

  Järjestön hallitusosaaja (JHO)

  Järjestön hallitusosaaja (JHO) – koulutus antaa valmiudet toimia järjestön hallituksessa ja kehittää oman hallituksen…