Opintokeskus Sivis on järjestöjen oppilaitos

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Järjestämme ja toteutamme koulutusta yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Toimintaamme ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry ja toimintaa ohjaavia arvojamme ovat aktiivisen kansalaistoiminnan, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistäminen.

Opintokeskus Sivis järjestää ja toteuttaa yhdessä 81 jäsenjärjestönsä kanssa vuosittain yli 7 000 koulutusta eri puolilla Suomea. Koulutuksiin osallistuu yhteensä noin 130 000 osallistujaa joka vuosi.

Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettujen koulutusten aiheet liittyvät tiiviisti järjestöjen toimintaan. Koulutuksissa perehdytään mm. kansalais- ja järjestötoimintaan, järjestökoulutuksen pedagogiikkaan, vapaaehtoistyöhön, kansanterveyden edistämiseen ja palo- ja pelastusalaan.

Toteutamme myös itse koulutuksia erityisesti jäsenjärjestöjemme työntekijöiden osaamisen lisäämiseksi. Koulutusten keskeisiä aiheita ovat järjestöjen koulutuksen kehittäminen, kouluttajataidot, järjestöosaamisen kehittäminen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät teemat.

Kaikki Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettävä jäsenjärjestöjen koulutus on osa Siviksen opetusohjelmaa. Opetusohjelmaan kuuluvat koulutukset suunnitellaan ja raportoidaan Sivisverkossa.

Tuemme jäsenjärjestöjemme koulutuksen ja toiminnan kehittämistä ylläpitämällä valtakunnallisia ja alueellisia verkostoja.  Osallistumme aktiivisesti myös järjestötoiminnan ja vapaan sivistystyön alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisissä verkostoihin.

Kehitämme järjestökoulutustoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa sekä teemme tutkimuksia ja selvityksiä. Osallistumme aktiivisesti vapaasta sivistystyöstä käytävään keskusteluun ja kehitystyöhön ja teemme järjestötyön ja -koulutuksen merkitystä näkyväksi koko yhteiskunnassa.

Opintokeskuksen toimintaa ohjaavat laki ja asetus vapaasta sivistystyöstä, Opintotoiminnan Keskusliiton säännöt, johtosääntö sekä strategia.

Toimintaamme valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Toimintaa ohjaavat myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen myöntämä vapaan sivistystyön rahoitus ja valtionosuusrahoituksen perusteena olevien opetustuntien jakamisperusteet. 

Siviksen koulutustoiminta  

 • Siviksen itse järjestämä koulutus
  Opintokeskus Sivis toteuttaa osan koulutuksista itsenäisesti. Siviksen omat koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenjärjestöjen toimijoille. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
 • Siviksen tuottamat koulutuskokonaisuudet
  Opintokeskus Sivis tuottaa järjestöjen käyttöön koulutustoimintaa helpottavia koulutuskokonaisuuksia. Jäsenjärjestöjen käytettävissä ovat esimerkiksi käyttövalmiit Yhdistystoiminnan verkkokurssit.  
 • Siviksen kanssajärjestäjien koulutus
  Suurin osa Opintokeskus Siviksen koulutusohjelman koulutuksista toteutetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Sivis tukee jäsenjärjestöjen eli kanssajärjestäjien tuottamia koulutuksia laadullisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti (Sivis-tuki). 
 • Siviksen ja kanssajärjestäjien muu koulutus
  Opintokeskus Siviksen opetusohjelmaan voi sisältyä myös jäsenjärjestöjen koulutuksia, joita ei tueta taloudellisesti eli joille ei makseta Sivis-tukea. Sivis voi kuitenkin validoida koulutuksia ja tukea laadullisesti jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa.

  Siviksen hallitus vahvistaa opetusohjelman rungon vuosittain.  

Opintotoiminnan Keskusliitto ry 

Opintokeskus Sivistä ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto ry on sitoutumaton vapaan sivistystyön järjestö, jonka tehtävänä on edistää aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä jäsenyhteisöjensä kanssa. Opintotoiminnan Keskusliiton hallitus muodostuu jäsenjärjestöjen edustajista.

Opimme yhdessä

Opintokeskus Sivis ja Opintotoiminnan Keskusliitto ovat olleet toiminnassa jo yli 80 vuotta. Mistä lähdettiin liikkeelle ja missä ollaan nyt? Katso Siviksen historiaa ja nykypäivää valottava video.

Siviksen Opimme yhdessä -videon kuvituskuva.

Lue järjestökoulutuksen vaikuttavuudesta

Ajankohtaisia koulutuksia

 • Aloituspäivä 14.8.2024 Helsinki
  Perustaidot, oppimis- ja työelämävalmiudet

  Digitaitojen alkeet

  Haluaisitko oppia käyttämään tietokonetta tai älylaitetta? Ovatko digitaitosi päässeet ruostumaan? Jännittääkö laitteiden käyttäminen? Tule…

 • Aloituspäivä 21.8.2024 Helsinki
  Järjestötoiminta ja vaikuttaminen

  Yhdistystoiminnan verkkokurssien info ja ajankohtaiset

  Toimitko työssäsi vapaaehtoisten ja yhdistystoimijoiden kouluttajana? Kehitätkö uusia koulutuksia ja suunnittelet toteutuksia? Tervetuloa kuulemaan Yhdistystoiminnan verkkokurssien…

 • Aloituspäivä 22.8.2024 Helsinki
  Opetus ja kasvatus

  Järjestökouluttaja

  Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa järjestöjen koulutustehtävissä. Koulutuksessa perehdytään osaamislähtöisen koulutuksen toteutukseen ja kohderyhmän…

 • Aloituspäivä 23.8.2024 Helsinki
  Opetus ja kasvatus

  Koulutusmalli tutuksi

  Tule ottamaan selvää, mikä koulutusmalli on ja sopisiko se järjestösi käyttöön! Koulutusmallin avulla voit…

 • Aloituspäivä 27.8.2024 Helsinki
  Viestintä ja vuorovaikutus

  Yhdistysviestijä

  Koulutuksessa opiskellaan yhdistyksen viestinnän perusasiat: viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, ydinviestit sekä viestinnän vastuut yhdistyksen eri…

 • Aloituspäivä 28.8.2024 Helsinki
  Opetus ja kasvatus

  Verkkokoulutuksen työkalut: Padlet tutuksi

  Tervetuloa Padlet-koulutukseen!  Padlet on virtuaalinen seinä, jota voi käyttää monipuolisesti työkaluna verkkokoulutuksessa. Työpajassa tutustut…

 • Aloituspäivä 29.8.2024 Helsinki
  Johtaminen ja hallinto

  Kouluta Siviksen kanssa -infowebinaari

  Päivitimme Siviksen koulutuslinjauksen vuoden 2024 alussa. Tule tutustumaan yhdessä uuteen koulutuslinjaukseen Siviksen asiantuntijoiden kanssa!…

 • Aloituspäivä 6.9.2024 Helsinki
  Opetus ja kasvatus

  Koulutusmalli käyttöön

  Kiinnostaisiko tietää, kuinka järjestö voi suunnitella koulutusmallin ja toteuttaa koulutuksen koulutusmallin pohjalta? Entä kuinka…