Kohti kestävää ja hyvää elämää -videosarja

Miten kestävän elämän aiheita voi käsitellä koulutuksessa? Kohti kestävää ja hyvää elämää -videot innostavat keskustelemaan kestävästä tulevaisuudesta ja merkityksellisestä elämästä.

Opettajille, kouluttajille ja erilaisten ryhmien ohjaajille suunnattu uusi Kohti kestävää ja hyvää elämää -hankkeen videosarja sisältää yhdeksän videota erilaisista kestävän elämän teemoista. Videosarjassa on kaikkiaan viisi asiantuntijadialogeihin perustuvaa videota sekä neljä kansalaispuheenvuoroa. 

Videosarjan rinnalle tehty fasilitaattorin opas antaa vinkkejä ja ideoita siihen, miten videoiden aiheita voidaan käsitellä erilaisissa ryhmäkokoontumisissa.

Videosarja on kehitetty osana Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa Kohti kestävää ja hyvää elämää -hanketta. Hankkeessa (2022-2023) olivat mukana OKKA-säätiöKansalaisopistojen liitto sekä Opintokeskus Sivis.  

SivisNYT