Studiecentralen Sivis

Studiecentralen Sivis är en nationell läroinrättning inom det fria bildningsarbetet. Vi arrangerar och förverkligar utbildning tillsammans med våra medlemsorganisationer. Vårt ledande värde är främjandet av aktivt medborgarengagemang.

81

medlemsorganisationer

7 000

utbildningar årligen

130 000

deltagare

SivisNYT-nyheter