Kestävää elämää järjestökoulutuksiin       

Kestävää elämää järjestökoulutuksiin -työkalu on kokonaisuus ehdotuksia ja vinkkejä kestävän koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Se ohjaa järjestöjen koulutuksen vastuuhenkilöitä kestävyysaiheisen koulutuksen suunnittelussa sekä kestävyystoimien edistämisessä koulutuksen toteutuksessa.   

Työkalu noudattaa YK:n Agenda 2030 -ohjelman tavoitteita niin, että jokainen 17 tavoitteesta on omalla tavoitekortillaan. Tavoitekorteilla on ehdotuksia ja vinkkejä sekä koulutussuunnittelijalle että koulutuksen toteuttajalle. Ehdotusten ja vinkkien hyödyntämisen pohdintaa tukevat kysymykset, jotka auttavat peilaamaan ehdotuksia oman organisaation toimintaan ja siihen, voisiko kestävyyttä vielä edistää jotenkin omassa järjestöarjessa. 

Kestävyystyökalun avulla järjestökoulutuksen vastuuhenkilö voi syventää myös omaa systeemistä kestävyysosaamistaan. Tavoitekorteilla avataan, minkälaisia asioita jokainen 17 kestävyystavoite toteutuessaan edistää ja jokaisen tavoitteen kortille on lisätty muut tavoitteet, joita kyseisen tavoitteen edistäminen tukee.  

Kirjoittaja: Henriikka Vainio-Östergård

Julkaisija: Opintokeskus Sivis

Julkaisuvuosi: 2022