Kokemuksia verkkokoulutusten yhteistoteutuksista 

Mitä hyötyä yhteistoteutuksesta on osallistujille, kouluttajille ja järjestöille? Mitä yhteistoteutus edellyttää ja vaatii, mitä se antaa?

Artikkeli pohtii, mitä haasteita yhteistyöhön saattaa liittyä ja miten niitä voisi ratkaista. Artikkelissa tarkastellaan myös järjestöjen kokemuksia yhteisesti toteutetuista verkkokoulutuksista, ja se perustuu järjestökouluttajien kokemuksiin Opintokeskus Siviksen verkkokoulutusmalleista. 

Kirjoittaja: Katri Aaltonen

Julkaisija: Opintokeskus Sivis

Julkaisuvuosi: 2021