Suunnittele koulutus

Laadukas, saavutettava ja osallistujia innostava järjestökoulutus edellyttää hyvää suunnittelua. Tuemme järjestöjen koulutussuunnittelua monin eri tavoin. Tavoitteenamme on edistää yhteisöllistä pedagogiikkaa ja ajankohtaista teknologiaa hyödyntävää järjestökoulutusta.

Tarjoamme jäsenjärjestöille myös verkkokoulutuksen työkaluja, koulutuksen laadun arviointia sekä tukea kestävän koulutuksen toteuttamiseen.

Tuemme jäsenjärjestöjämme koulutuksen suunnittelun eri vaiheissa:

 1. Autamme suunnittelemaan koulutuksista osaamistavoitteisia ja -mitoitettuja koulutusmalleja usein toteutettavista koulutuksista. Koulutukseen osallistuja tietää jo koulutukseen ilmoittautuessaan, mitä osaamista koulutuksessa tullaan opiskelemaan.
 2. Tuemme jäsenjärjestöjä verkkokoulutusten suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Siviksen opetusohjelmaan kuuluvien koulutusten totettamiseen tarjoamme ajanmukaiset verkkokoulutuksen välineet sekä tuemme niiden käyttöönottoa koulutuksen avulla.
 3. Toteutamme jäsenjärjestöjemme kanssa kolmea koulutustyyppiä: kertaluonteinen koulutus, koulutusmalli ja opintopisteytetty koulutusmalli. Koulutuksesta syntyvää osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan koulutustyypistä riippuen todistuksin ja/tai suoritusmerkinnällä. 
 4. Tarjoamme jäsenjärjestöjemme käyttöön Yhdistystoiminnan verkkokursseja, jotka sisältävät käyttövalmiin koulutusaineiston. Verkkokurssien avulla voit helposti organisoida koulutuksia omille yhdistystoimijoille, vapaaehtoisille sekä paikallisyhdistyksille. Koulutukset ovat valmiiksi suunniteltuja ja mitoitettuja sinun tarvitsee vain hankkia kouluttaja.
 5. Arvioimme Siviksen opetusohjelmaan kuuluvien koulutusmalliin perustuvien koulutuksien laatua kanssajärjestäjien kanssa. Arvioinnin tuloksena koulutusmalli voi saada Siviksen Laadukas järjestökoulutus -merkin

Lisäksi

Kaikki Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettävä jäsenjärjestöjen koulutus on osa Siviksen opetusohjelmaa. Opetusohjelmaan kuuluvien koulutusten tulee olla aina osaamisperusteisesti suunniteltuja.

Koulutustoimintamme suunnittelua, toteutusta ja arviointia ohjaa neljä pedagogista periaatetta: mielekkään oppimisen periaatteet; osaamisperusteisuus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen; jatkuva kehittäminen; yhdenvertaisuus.

Järjestön koulutuskokonaisuudesta Siviksen opetusohjelmassa sovitaan Koulutussopimuksessa. Siviksen opetusohjelman koulutukset syntyvät jäsenjärjestöjen omista strategisista tavoitteista ja osaamistarpeista sekä Siviksen koulutuksen määritelmästä.

Oppimiskäsityksemme

Opintokeskus Siviksen oppimiskäsitys perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen eli mielekkään oppimisen periaatteisiin.

 • Aktiivisuus
  Oppiminen perustuu oppijan omaan aktiivisuuteen. 
 • Tarkoituksellisuus
  Oppija tiedostaa osaamistavoitteet ja asettaa opiskelulleen ja osaamiselleen omia tavoitteita.
 • Oppijan aiemmat tiedot ja taidot
  Oppiminen rakentuu oppijan aiemmin opittujen tietojen ja taitojen varaan, oppija pystyy yhdistämään uutta tietoa vanhaan. 
 • Vuorovaikutus ja yhteistoiminta
  Oppijat toimivat yhdessä ja oppivat toisiltaan. Oppiminen on vuorovaikutteista ja keskustelevaa. Hiljainen tieto siirtyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
 • Tilannesidonnaisuus ja asiayhteys
  Oppiminen ja oppimistehtävät liittyvät todelliseen elämään joko simuloidusti tai aidoin asiayhteyksin. 
 • Itsearviointi
  Oppija arvioi omaa oppimistaan, perustelee ja pohtii omia ajatuksiaan. 
 • Hyödynnettävyys
  Oppija pystyy soveltamaan tietyssä tilanteessa opitun tiedon tai taidon toiseen tilanteeseen tai asiayhteyteen. 

TULOSSA:
Koulutussuunnittelun työkalu

Julkaisemme vuoden 2024 alussa järjestöjen käyttöön koulutuksen suunnittelun työkalun helpottamaan koulutusten mitoitusta ja osaamistavoitteiden asettamista.

Tavoitteena on kehittää järjestöjen koulutuksen suunnittelijoille helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla kaikki koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneet voivat mitoittaa oman koulutuksensa opintopisteiksi.

Lisäksi Siviksen jäsenjärjestöt voivat hyödyntää kirjautumisen takana olevia koulutuksen suunnittelun palveluja, joiden avulla suunnitellusta koulutuksesta tehdään valmis koulutusmalli ja osallistujille voidaan antaa Opintokeskus Siviksen myöntämä todistus koulutuksen suorittamisesta.

Tilaa SivisNYT-verkkojulkaisumme uutiskirjeenä sähköpostiisi ja kuulet ensimmäisten joukossa, kun suunnittelutyökalu on valmis!

Koulutuksen suunnittelijan työkalupakki

Tarvitsetko työkaluja koulutuksen suunnitteluun? Koulutuksen suunnittelijan työkalupakista löydät materiaaleja suunnittelutyön tueksi. Tutustu ja hyödynnä!

Tutustu myös

 • Henkilö istuu tietokoneen ääressä kuulokkseen korvillaan ja pitää kiinni kuulokkeiden mikrofonista.

  Lisää laatua koulutukseen

  Tarvitsetko tukea ja esimerkkejä osaamistavoitteiden muotoiluun, koulutussisältöjen määrittelyyn ja rajaamiseen sekä opintojen kuormittavuuden laskemiseen koulutuksen suunnittelijalle? Tämä opas auttaa!  

  • Arviointi
  • Järjestökoulutus
  • Koulutussuunnittelu
  • Laatumerkki
  • Opetusmenetelmät
  • Osaamistavoite
 • Piirroskuva maapallosta.

  Kestävän koulutuksen tarkistuslista suunnittelijalle

  Kestävän koulutuksen tarkistuslista on tukityökalu järjestökoulutuksen suunnittelijalle, jonka tavoitteena on edistää osallistujien kestävyystietoisuuden syvenemistä koulutuksessaan.  

  • Järjestökoulutus
  • Kestävä järjestö

SivisNYT