Kestävä järjestö 

Kestävän elämän kysymykset ovat tärkeitä myös järjestöjen toiminnassa. Kestävä järjestötoiminta ja koulutus syntyvät yhteisiä toimintatapoja muuttamalla.

Opintokeskus Sivis tukee kestävää järjestötoimintaa ja -koulutusta. Kestävällä elämällä tarkoitamme tapaa toimia ja elää, joka takaa tulevien sukupolvien elämisen ehdot maapallolla. Sen ytimenä on kohtuullinen elämäntapa, jossa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi.

Kestävyyden ytimessä Siviksessä on ekososiaalisuus: Hyvinvointimme nojaa ekologisten kysymysten lisäksi siihen, miten elämme keskenämme ja toteutuvatko oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet välillämme. 

Kestävä järjestö ottaa toiminnassaan huomioon sekä ympäristökuormituksensa vähentämisen että eettisenä yhteisönä toimimisen. Yhdenvertaisuuden ja ekologisten arvojen edistäminen ovat nykyisille ja tuleville jäsenille koko ajan tärkeämpiä. 

Edistämme kestävää elämää monesta näkökulmasta

 • Ekologinen kestävyys. Edistämme ekologista kestävyyttä tarjoamalle järjestöille työkaluja ja koulutusta toiminnan ja koulutusten ympäristökuormituksen vähentämiseksi.  
 • Sosiaalinen kestävyyys. Sosiaalisen kestävyydessä tärkeintä on yhdenvertaisuuden edistäminen. Yhdenvertaisuutta voidaan lisätä koulutuksella ja panostamalla koulutusten saavutettavuuteen.  
 • Kulttuurinen kestävyys. Kulttuurisen kestävyyden edistämiseksi rakennamme kumppanuuksia ja toteutamme koulutuksia, jotka edistävät ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta. Järjestämme säännöllisesti esimerkiksi rakentavaa keskustelukulttuuria tukevia koulutuksia.  
 • Taloudellinen kestävyys. Tuemme järjestöjen taloudellista kestävyyttä edistämällä kestävää koulutussuunnittelua ja tuomalla esiin taloudellisesti kestäviä toimintatapoja. Myös koulutusten Sivis-tuki luo osaltaan taloudellista kestävyyttä. 

Miten lähteä liikkeelle?

Kestävän koulutuksen työkalut ja materiaalit

Kestävän elämän koulutukset

 • Sivis järjestää syksyisin Kestävän elämän aakkoset järjestöille -webinaarin, jossa avaamme kestävän elämän periaatteita käytännönläheisesti. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi kestävään koulutussuunnitteluun ja saavutettavuuteen liittyviä koulutuksia. Seuraa Koulutuskalenteriamme!

Kestävän elämän julkaisusarja ja podcast

 • Siviksen Kestävän elämän julkaisut ja podcast antavat eväitä kestävän koulutuksen ja toiminnan edistämiseen. Niistä löydät näkökulmia kestävyyteen, tietoa siitä, mikä järjestökoulutuksessa edistää kestävää elämäntapaa sekä sivistyksen ja kestävän järjestökoulutuksen yhteydestä. Tutustu julkaisuihin materiaalipankissa!

Kestävän elämän videosarja

 • Sivis, OKKA-säätiö ja Kansalaisopistojen Liitto ovat toteuttaneet yhteistyönä Kohti kestävää ja hyvää elämää -videosarjan, jossa asiantuntijat keskustelevat kestävästä elämästä ja innostavat katselijoita keskustelemaan. Aineisto sisältää myös ohjeet, joiden avulla videoita voi hyödyntää muun muassa järjestökoulutuksessa.

Kestävä toiminta ja tulevaisuuden ennakointi -videot

Mitä kannattaa huomioida, kun järjestössä tai yrityksessä otetaan käyttöön uusia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä? Entä mitä on skenaariotyö ja miten sen avulla voidaan varautua, mutta myös vaikuttaa tulevaisuuteen? Siviksen ja Turun ammattikorkeakoulun KESTO-hanke koosti kätevät ohjeet videolle. Katso lisää Kestävien toimintatapojen käyttöönotto ja Skenaariotyö organisaatioiden tulevaisuuden suunnittelussa -videoilta.

Kestävän elämän materiaaleja 

 • Henkilö pitää käsisään lasista palloa.

  Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta

  Julkaisu avaa näkökulmia kestävään elämään ja sen edistämiseen järjestötoiminnassa.

  • Kestävä järjestö
  • Koulutuksen kehittäminen
  • Sivistys
 • Joukko ihmisiä pitää käsiään yhdessä yhteistyön merkiksi.

  Järjestöissä me innostutaan

  Julkaisussa selvitetään järjestöllisen sivistyksen nykytilaa kestävän elämän näkökulmasta.

  • Järjestökoulutus
  • Kestävä järjestö
  • Sivistys
 • Piirroskuva maapallosta.

  Kestävän koulutuksen tarkistuslista kouluttajalle

  Kouluttajalle suunnattu tarkistuslista on tukityökalu, joka avulla järjestökouluttaja voi edistää kestävyyttä koulutuksensa toteutuksessa.  

  • Järjestökoulutus
  • Kestävä järjestö
 • Piirroskuva maapallosta.

  Kestävän koulutuksen tarkistuslista suunnittelijalle

  Kestävän koulutuksen tarkistuslista on tukityökalu järjestökoulutuksen suunnittelijalle, jonka tavoitteena on edistää osallistujien kestävyystietoisuuden syvenemistä koulutuksessaan.  

  • Järjestökoulutus
  • Kestävä järjestö
 • Mikrofoni ja ääniaaltoja.

  Sivistys nousee yhteisöistä -podcast

  Podcast sivistyksestä, ole hyvä! Kuuntele ja kerää vinkit järjestöjen tulevaisuuteen vaikuttamiseen, sivistyksen edistämiseen ja kansalaistoiminnan vahvistamiseen.

  • Järjestökoulutus
  • Kestävä järjestö
  • Koulutuksen kehittäminen
  • Sivistys
 • Kolme ihmistä työskentelmässä tietokoneen kanssa nrumikolla.

  Kohti kestävää ja hyvää elämää -videosarja

  Miten kestävän elämän aiheita voi käsitellä koulutuksessa? Kohti kestävää ja hyvää elämää -videot innostavat keskustelemaan kestävästä tulevaisuudesta ja merkityksellisestä elämästä.

  • Ennakointi
  • Kestävä järjestö
  • Sivistys
 • Henkilö piirämässä taululle.

  Skenaariotyö organisaatioiden tulevaisuuden suunnittelussa -video

  Mitä kannattaa huomioida, kun järjestössä tai yrityksessä otetaan käyttöön uusia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä? Minkälaisia työkaluja on tarjolla? Näistä kertoo Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields KESTO-hankkeen videolla.

  • Järjestökehittäminen
  • Kestävä järjestö
  • Työelämä
 • Henkilö kiinnittää muistilappua seinälle, jossa lukee "kasvatus ja oppiminen",

  Kestävien toimintatapojen käyttöönotto -video

  Mitä kannattaa huomioida, kun järjestössä tai yrityksessä otetaan käyttöön uusia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä? Minkälaisia työkaluja on tarjolla? Näistä kertoo Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields KESTO-hankkeen videolla.

  • Järjestökehittäminen
  • Kestävä järjestö
  • Työelämä

Kestävää elämää SivisNYTissä