Koulutusmallit

Koulutusmalli auttaa järjestön toimijoita toteuttamaan helpommin säännöllisiä koulutuksia.

Koulutusmalli järjestön koulutus, jolle halutaan luoda huolellisesti suunniteltu muuttumaton pohja. Koulutusmalli tehdään sellaiseksi, että koulutuksesta voi saada halutessaan suoritusmerkinnän, joka näkyy osallistujan Oma Opintopolku -palvelussa yhdessä muiden suoritettujen tutkintojen ja opintojen rinnalla.

Mikä koulutusmalli on?

Koulutusmallissa

  • osaamistavoitteet, sisältö ja laajuus ovat samat toteuttajasta riippumatta.
  • koulutus on opintopisteytetty.
  • koulutuksen suorittaneelle osallistujalle myönnetään todistus ja merkintä opintorekisteriin. Osallistujan suostumuksen jälkeen suoritustiedot näkyvät opiskelijalle Oma Opintopolku -palvelussa.
  • koulutus tehdään Siviksen koulutusmallityökalua käyttäen.

Koulutusmallin kriteerit

Koulutuksen on täytettävä tietyt vaatimukset, jotta siitä voidaan tehdä koulutusmalli. Mikäli järjestössä pohditaan, voisiko oma koulutus täyttää koulutusmallin kriteerit, kannattaa olla yhteydessä Sivikseen. Teemme koulutusmalleja ainoastaan jäsenjärjestöjemme kanssa.

  • Koulutuksen tulee olla vähintään 1 opintopisteen laajuinen.
  • Koulutus suunnitellaan osaamisperusteisesti yhteistyössä Siviksen kanssa.
  • Koulutukselle suunnitellaan osaamistavoitteet ja niille määritellään arviointi.
  • Koulutuksen tulee olla vapaan sivistystyön koulutusta.
  • Koulutuksesta saa sellaista osaamista, jota voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää esimerkiksi opiskelussa tai työelämässä.
  • Koulutus tukee järjestön perustehtävää.

Koulutuksen kuormittavuutta ja pisteytystä voi arvioida opintokeskusten mitoituslaskurin avulla.

Koulutusmallit ja Oma Opintopolku

Opetushallituksen ylläpitämä Koski-tietovaranto sisältää opiskelijan suoritustietoja ja opiskeluoikeuksia erilaisista tutkinnoista ja koulutuksista. Koski-tietovarantoon viedyt suoritukset näkyvät opiskelijalle Oma Opintopolku-palvelussa.

Huolehdimme, että järjestöjen kanssa työstettävistä koulutusmalleista tehdään Koski-kelpoisiksi. Valmiin koulutusmallin pohjalta toteutettavan koulutuksen osallistuja voi halutessaan antaa suostumuksensa koulutuksen suoritustietojen viemisestä Koski-rekisteriin. Rekisteriin viedään ainoastaan hyväksytyt suoritukset. Osallistujan kannalta suostumus tarkoittaa sitä, että osallistuja voi nähdä oman koulutuksen suoritusmerkinnän Oma Opintopolku -palveluun kirjautumalla.

ePerusteet

Koulutusmallien tiedot viedään Opetushallituksen ylläpitämään ePerusteet-palveluun osaksi Siviksen opetussuunnitelmaa. EPerusteet-palvelusta löytyvät opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten tiedot. Perusteissa kuvataan koulutuksen nimen ja laajuuden lisäksi tarkemmin koulutuksen osaamistavoitteet, keskeiset sisällöt sekä arviointi.

Opiskelijan Omassa opintopolussa näkyvästä suoritusmerkinnästä löytyy linkki kyseisen koulutuksen tietoihin ePerusteet-palvelussa. Tällöin esimerkiksi aiempien koulutusten hyväksilukua mietittäessä oppilaitoksen edustaja voi tutustua tarkemmin koulutuksen tietoihin.

Tutustu Siviksen opetussuunnitelmaan:

SivisNYT