Laadukas järjestökoulutus -laatumerkki 

Laadukas järjestökoulutus antaa taitoja ja lisää osaamista. Laadukas koulutus ja osaavat toimijat ovat järjestön voimavara. 

Opintokeskus Sivis voi myöntää Laadukasta järjestökoulutusta -laatumerkin koulutukselle, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • Koulutus kuuluu Opintokeskus Siviksen opetusohjelmaan ja siitä on tehty koulutusmalli.  
 • Koulutuksen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä.
 • Koulutus edistää järjestön perustehtävän toteuttamista. 
 • Koulutus on riittävästi dokumentoitu.
 • Järjestön koulutustoiminnan johto on sitoutunut koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. 

Koulutuksen laadunarvioinnista sovitaan jäsenjärjestöjen kanssa koulutussopimusneuvotteluissa. Arviointi toteutetaan koulutuksen aikana.

Koulutuksen laadunarvioinnissa otetaan huomioon seuraavat osa-alueet laatukriteerien mukaisesti:

 • koulutuksen tuottama osaaminen
 • koulutuksen suunnittelu
 • koulutuksen toteutus
 • koulutuksen jatkuva kehittäminen

Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa koulutuksesta onnistumisia ja antaa suosituksia koulutuksen kehittämiseksi. Hyväksytystä arvioinnista myönnetään Laadukasta järjestökoulutusta –laatumerkki.

Kiinnostuitko? 

 1. Ehdota järjestösi koulutus arvioitavaksi Siviksen kanssa käytävissä koulutussopimusneuvottelussa.
 2. Kokoa järjestöstäsi arviointiryhmä ja kerätkää koulutukseen liittyvä dokumentaatio. 
 3. Aloittakaa koulutuksen itsearviointi. 
 4. Siviksen arviointiryhmä tekee ulkoisen arvioinnin. Arviointiryhmä tutustuu koulutukseen liittyvään dokumentaatioon, seuraa opetusta, haastattelee koulutuksen avainhenkilöitä sekä perehtyy koulutuspalautteeseen. 
 5. Järjestön ja Siviksen arviointiryhmät kokoavat huomiot koulutuksen onnistumisista ja kehittämistarpeista.
 6. Sivis myöntää koulutukselle Laadukas järjestökoulutus -laatumerkin. 
 7. Järjestö kehittää koulutusta suositusten mukaisesti.

Lue lisää Laatumerkistä

Hyödynnä valmiita materiaaleja

  • Lisää laatua koulutukseen

   Tarvitsetko tukea ja esimerkkejä osaamistavoitteiden muotoiluun, koulutussisältöjen määrittelyyn ja rajaamiseen sekä opintojen kuormittavuuden laskemiseen koulutuksen suunnittelijalle? Tämä opas auttaa!  

   • Arviointi
   • Järjestökoulutus
   • Koulutussuunnittelu
   • Opetusmenetelmät
   • Osaamistavoite
  • Henkilö katsoo tablettia hymyillen.

   Koulutuksen laatukriteerit

   Koulutuksen laatukriteerit -materiaali on kuvaus laadukkaan ja osaamista tuottavan järjestökoulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen periaatteista.  

   • Järjestökoulutus
   • Koulutuksen kehittäminen
   • Laatumerkki