Vapaaehtoisen tulevaisuustaitojen malli ja työkalut     

Vapaaehtoisen tulevaisuustaitomalli määrittelee ja kuvailee neljätoista erilaista taitoa, jotka ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeitä vapaaehtoisille kaikkialla Euroopassa.

Malli sisältää johdannon, taitojen kuvaukset, työkaluja yhdistyksille tai vapaaehtoisten ohjaajille taitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä malliin liittyvien osaamismerkkien tai todistusten pohjat ja käyttöohjeet.

Malli ja sen työkalut on tarkoitettu vapaaehtoisille sekä heitä ohjaaville henkilöille esimerkiksi yhdistyksissä. Sitä voi hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä vahvistamaan ymmärrystä siitä, mitä osaamista järjestöissä ja yhdistyksissä lähitulevaisuudessa tarvitaan.

Materiaaleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Tulevaisuustaitajan osaamismerkin malli

Tulevaisuusmestarin osaamismerkin malli

Vapaaehtoistoimijan tulevaisuustaitojen osaamistodistus

Julkaisija: Future Skills for Volunteering -hanke (FUTVOL)

Julkaisuvuosi: 2019

Rahoittaja: Erasmus+/ Opetushallitus