Järjestöjen ennakointityökalu    

Järjestöjen ennakointityökalu on järjestön tai yhdistyksen sidosryhmien kuuntelemiseen perustuva kokonaisuus, jonka avulla järjestö ensin määrittelee sidosryhmänsä, kerää tulevaisuustietoa helpolla tavalla kunkin ryhmän näkökulmasta ja lopuksi analysoi saamaansa tietoa ja hyödyntää sitä suunnittelussa.

Työkalu sisältää johdantoaineiston, työkalut tiedonkeruuta varten sidosryhmittäin sekä ohjeita tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen. Työkalun on tarkoitettu järjestöille ja yhdistyksille yleisesti ja niissä erityisesti toiminnan kehittäjille. Työkalua voi hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä ennakoinnin avulla.

Tutustu myös materiaalin kevennettyyn versioon Ennakointityökalu vapaaehtoiselle.

Järjestöjen ennakointityökalu -kokonaisuuden materiaalit

Yhdistyksen ennakointimalli

Lisämateriaalit

Julkaisija: Future Skills for Volunteering -hanke (FUTVOL)

Julkaisuvuosi: 2019

Rahoittaja: Erasmus+/Opetushallitus