Projektit

Toteutamme Opintokeskus Siviksessä yhteistyössä jäsenjärjestöjemme ja muiden kumppaneiden kanssa kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja. 

Toimintamme tavoitteena on elinikäinen oppiminen ja kansalaistaitojen edistäminen, kasvattaminen kestävään elämään, demokraattisen yhteiskunnan tukeminen ja järjestöjen elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Yhteiskehittäminen on toimintatapa, jolla varmistamme, että kehittämiskumppanuus toteutuu käytännössä. Kehitämme jäsenjärjestöjemme kanssa projekteissa uusia koulutuksia, koulutusmalleja ja palveluja. Toteutamme yhteistyönä myös monia tutkimuksia ja selvityksiä, jotka palvelevat laajasti järjestökenttää. Haluamme tuntea jäsenjärjestöjemme kehittämistarpeet ja tarjota järjestöille niiden kaipaamaa tietoa, koulutusta ja työkaluja.

Käytännössä yhteiskehittämiseen osallistuminen tarkoittaa jäsenjärjestöjen entistä parempaa mahdollisuutta:

 • osallistua kehittämisprojektien ja -prosessien suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa,
 • rakentaa yhdessä Siviksen kanssa uusia koulutuksia, koulutusmalleja ja palveluja sekä
 • vaikuttaa Siviksen koulutussisältöihin.

Viime vuosina yhteiskehittäminen järjestöjemme kanssa on pitänyt sisällään muun muassa Yhdistystoiminnan verkkokurssien kehittämistyötä, Kaikkien-mallin kehittämistyön sekä koulutusmallien kehittämistä. Näiden lisäksi Siviksellä on jatkuvasti käynnissä erilaisia kehittämisprojekteja, joiden kehittämisessä ja sisältöjen testaamisessa järjestöillä on merkittävä rooli.

Kansainvälisistä projekteista haemme uusia näkökulmia järjestökoulutuksen ja kansalaistoiminnan kehittämiseen. Voimme olla myös mukana jäsenjärjestöjemme omissa projekteissa asiantuntijana ja koulutusyhteistyökumppanina. 

Tutustu projekteihimme! 

 • Henkilö keskustelee toisen kanssa pidellen kynää kädessään ja kohottaen kättä.

  Dialogue in Adult Learning

  Dialogue in Adult Learning -hanke (DIAL) kehittää aikuisopiskelijoille soveltuvan dialogimallin, jota voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa mm. yhdistyselämässä.

 • Neljä henkilöä katsoo tietokoneen näyttöä yhdessä pöydän ääressä.

  Digitaidoilla parempaan työelämään

  Digitaidoilla parempaan työelämään -hankkeen tavoitteena on jatkokehittää ja jalkauttaa Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa kehitettyä digiperustaitojen koulutusmallia sekä siihen liittyvää tukimateriaalia.

 • Neljä nuorta istuu nurmikolla ja keskustelee.

  Kohti kestävää ja hyvää elämää

  Kohti kestävää ja hyvää elämää -hanke aktivoi kansalaisia ja osallistaa heitä keskusteluun hyvästä elämästä ja kestävästä tulevaisuudesta.

 • Henkilö hyppää ilmaan.

  Osaamiskeskus Kentauri

  Nuorisoalan Osaamiskeskus Kentaurin tavoitteena oli nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Osaamiskeskus toimi vuosina 2020–2024. Tutustu kehitettyihin materiaaleihin!

 • Hymyileviä ihmisiä ringissä kädet toistensa hartioilla.

  KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta

  KESTO kouluttaa edistämään muutoskyvykkyyttä ja kestävää toimintaa. Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta (2021–2023) on järjestöjen ja sote-alan pk-yritysten johdolle ja hr-henkilöille suunnattu koulutushanke. 

 • Kolme henkilöä katsoo pöydällä olevia papereita tietokone edessään ja keskustelee.

  Työelämän digitaidot kuntoon

  Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja, jotta heidän arjessa, työssä ja/tai opinnoissa toimimisensa vahvistuu.

Siviksen projektitoimintaa johtaa

 • Henkilökuva Anne Ilvonen.

  Anne Ilvonen

  viestintä- ja innovointipäällikkö

  050 587 9423

  anne.ilvonen@opintokeskussivis.fi