Digitaidoilla parempaan työelämään

Digitaidoilla parempaan työelämään -hankkeen tavoitteena on jatkokehittää ja jalkauttaa Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa kehitettyä digiperustaitojen koulutusmallia sekä siihen liittyvää tukimateriaalia.

Päätavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja arjen, työelämän tai opiskelun tueksi. Tavoitteena on myös, että osallistujat saavat innostusta ja rohkeutta opiskella digitaitoja myös tulevaisuudessa.

Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen jäsenet sekä jäsenjärjestöjen tavoittamat heikot digitaidot omaavat henkilöt.

Mitä teemme ja milloin?

Hankkeessa kehitetään digiperustaitojen kouluttajakoulutus, joka on suunnattu Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa toteuttaville henkilöille. Ensimmäinen kouluttajakoulutus järjestettiin syksyllä 2023. Katso tulevat koulutukset Koulutuskalenteristamme!

Hanke tuottaa seuraavanlaisia hyötyjä

Koulutuksen suorittaneet henkilöt hallitsevat Kaikkien-mallin pedagogiikan ja Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmän hyödyntämisen digiperustaitokoulutusten järjestämisessä omien järjestöjensä tavoittamien, heikot digitaidot omaavien henkilöiden kouluttamiseksi. Kouluttajakoulutuksen laajuus on yksi opintopiste (1 op) ja koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti etäkoulutuksina alueellisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Projektin kesto: 01.01.2023 – 31.12.2024

Rahoittajat:

Neljä henkilöä katsoo tietokoneen näyttöä yhdessä pöydän ääressä.

Yhteyshenkilö

  • Henkilökuva Ville Särkelä.

    Ville Särkelä

    asiantuntija

    050 560 5133

    ville.sarkela@opintokeskussivis.fi

SivisNYT