Projekt

Vid Studiecentralen Sivis genomför vi nationella och internationella projekt i samarbete med våra medlemsorganisationer och andra partners.

Vårt arbete syftar till att främja livslångt lärande och medborgerliga färdigheter, stödja en hållbar livsstil, främja ett demokratiskt samhälle och stärka organisationernas livskraft.

Samutveckling är ett arbetssätt som säkerställer att utvecklingspartnerskap förverkligas i praktiken. Vi utvecklar nya utbildningar, utbildningsmodeller och tjänster tillsammans med våra medlemsorganisationer i projekt. Tillsammans med olika partners genomför vi också undersökningar och utredningar som tjänar hela organisationsfältet. Vi vill förstå våra medlemsorganisationers utvecklingsbehov och erbjuda organisationerna den information, utbildning och de verktyg de behöver.

I praktiken innebär deltagande i samutveckling att medlemsorganisationerna får ännu bättre möjligheter att:

 • delta i planeringen av utvecklingsprojekt och -processer i ett tidigt skede.
 • tillsammans med Sivis bygga nya utbildningar, utbildningsmodeller och tjänster.
 • påverka innehållet i Sivis utbildningar.

Under de senaste åren har samutveckling med våra medlemsorganisationer bland annat inneburit arbete med utveckling av onlinekurser i föreningsverksamhet, Modellen för alla samt av utbildningsmodeller. Utöver detta arbetar Sivis kontinuerligt med olika utvecklingsprojekt, där organisationerna spelar en viktig roll i utvecklingen och testningen.

Från internationella projekt söker vi nya perspektiv på utvecklingen av organisationsutbildning och medborgarverksamhet. Vi kan också delta i våra medlemsorganisationers egna projekt som sakkunniga och utbildningspartners.

Utforska våra pågående projekt 

 • Henkilö keskustelee toisen kanssa pidellen kynää kädessään ja kohottaen kättä.

  Dialogue in Adult Learning

  Dialogue in Adult Learning -hanke (DIAL) kehittää aikuisopiskelijoille soveltuvan dialogimallin, jota voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa mm. yhdistyselämässä.

 • Neljä henkilöä katsoo tietokoneen näyttöä yhdessä pöydän ääressä.

  Digitaidoilla parempaan työelämään

  Digitaidoilla parempaan työelämään -hankkeen tavoitteena on jatkokehittää ja jalkauttaa Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa kehitettyä digiperustaitojen koulutusmallia sekä siihen liittyvää tukimateriaalia.

 • Hymyileviä ihmisiä ringissä kädet toistensa hartioilla.

  KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta

  KESTO kouluttaa edistämään muutoskyvykkyyttä ja kestävää toimintaa. Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta (2021–2023) on järjestöjen ja sote-alan pk-yritysten johdolle ja hr-henkilöille suunnattu koulutushanke. 

 • Neljä nuorta istuu nurmikolla ja keskustelee.

  Kohti kestävää ja hyvää elämää

  Kohti kestävää ja hyvää elämää -hanke aktivoi kansalaisia ja osallistaa heitä keskusteluun hyvästä elämästä ja kestävästä tulevaisuudesta.

 • Henkilö hyppää ilmaan.

  Osaamiskeskus Kentauri

  Nuorisoalan Osaamiskeskus Kentaurin tavoitteena oli nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Osaamiskeskus toimi vuosina 2020–2024. Tutustu kehitettyihin materiaaleihin!

 • Kolme henkilöä katsoo pöydällä olevia papereita tietokone edessään ja keskustelee.

  Työelämän digitaidot kuntoon

  Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja, jotta heidän arjessa, työssä ja/tai opinnoissa toimimisensa vahvistuu.

Mer information om projekten

 • Henkilökuva Anne Ilvonen.

  Anne Ilvonen

  kommunikations- och innovationschef

  050 587 9423

  anne.ilvonen@opintokeskussivis.fi