Dialogue in Adult Learning

Dialogue in Adult Learning -projekti (DIAL) kehittää aikuisopiskelijoille soveltuvan dialogimallin, jota voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa esimerkiksi yhdistyselämässä.

Dialogi tunnistetaan tärkeänä tapana estää yhteiskunnan kahtiajakautumista. Mahdollisuudet opiskella dialogitaitoja ja osallistua dialogiin vaihtelevat kuitenkin Euroopassa muun muassa koulutustason ja työtilanteen mukaan. Suuri osa dialogiin liittyvästä oppimateriaalista on lisäksi suunnattu kouluihin ja nuorille. Tarvitaankin malli, jonka avulla aikuiset voivat omaksua dialogitaitoja arjessa ja osallistua yhteiskunnalliseen elämään.

DIAL-projekti kehittää aikuisopiskelijoille soveltuvan dialogimallin, jota voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa esimerkiksi yhdistyselämässä. Mallissa dialogitaidot ymmärretään aikuisen perustaitona, jotka mahdollistavat esimerkiksi luku-, numero- ja digitaitojen ohella yksilön osallistumisen yhteiskunnalliseen elämään.

Koulutamme järjestökouluttajia ja muita dialogista kiinnostuneita henkilöitä ohjaamaan ja kouluttamaan arjen dialogitaitoja eteenpäin. Testaamme dialogeja myös eri tilanteissa. Tuloksena saatu dialogi- ja koulutusmalli täydentävät Opintokeskus Siviksen Erätauko-menetelmään liittyvää tarjontaa.

Mitä teemme ja milloin?

Kehittämme dialogimallia ja vedämme hankekumppaneille työpajoja (syyskuu 2022-toukokuu 2023). Laadimme mallin kouluttajakoulutukselle ja toteutamme pilottikoulutuksia viidessä maassa jokaisen omalla kielellä. Lisäksi kutsumme aikuiskouluttajia verkkokeskusteluun dialogista ja perustaidoista. (toukokuu 2023-helmikuu 2024).

Testaamme yhteistyössä kurssin käyneiden kouluttajien kanssa dialogia erilaisten ryhmien kanssa (joulukuu 2023-huhtikuu 2024).

Projektin aikana julkaistaan myös uutiskirjeitä, jotka löytyvät kootusti tästä:

Hanke tuottaa seuraavanlaisia hyötyjä

Aiempaa useampi henkilö pääsee kokeilemaan dialogin käymistä ja oppii siihen liittyviä taitoja, kun dialogi viedään osaksi arkea. Erätauko-kouluttajat ja muut dialogista kiinnostuneet henkilöt saavat käyttöönsä uusia menetelmiä ja oppivat uusia asioita esimerkiksi dialogin käymisen esteistä. Dialogitaidot ymmärretään aiempaa paremmin aikuisen perustaitoina.

Henkilö keskustelee toisen kanssa pidellen kynää kädessään ja kohottaen kättä.

Yhteyshenkilö

  • Henkilökuva Marion Fields.

    Marion Fields

    asiantuntija

    040 350 4500

    marion.fields@opintokeskussivis.fi

SivisNYT