Yhteiskehittäminen ja verkostot

Tuemme jäsenjärjestöjemme elinvoimaisuutta sekä kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin vahvistamalla koulutus- ja järjestöosaamista. Toimimme järjestöjen koulutuksen kehittämiskumppanina sekä oppimisen ja kehittämisen yhteistyöalustana verkostojemme kautta. Yhteiskehittäminen on toimintatapa, jolla varmistamme, että kehittämiskumppanuus toteutuu käytännössä.

Yhteiskehittämisen palvelut

Siviksen projektit

Toteutamme yhteistyössä jäsenjärjestöjemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja.


Verkostot

Tuemme jäsenjärjestöjemme toiminnan kehittämistä ylläpitämällä verkostoja.


Ajankohtaista yhteiskehittämisestä

Ajankohtaisia koulutuksia