KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta

KESTO kouluttaa edistämään muutoskyvykkyyttä ja kestävää toimintaa.

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta (2021–2023) on järjestöjen ja sote-alan pk-yritysten johdolle ja hr-henkilöille suunnattu koulutushanke. 

Muuttuva työelämä vaatii nopeaa reagointia ja osaamisvalmiuksien vahvistamista. Muutos- ja joustavuusvaatimuksia kiihdyttänyt covid-19-poikkeustila on koetellut monia järjestöjä ja sote-alaa, ja tehnyt näkyväksi muutostarpeen. Organisaatioiden pito- ja vetovoimasta huolehtiminen on tärkeää osaavan henkilöstön saamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi.

KESTO-hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan koulutuskokonaisuus, jonka sisältöjä ovat muutosjohtaminen, ennakointi ja toiminnan laatu.

Hankkeen tavoitteena on löytää menetelmiä ja tapoja, joilla työpaikat voivat osallistaa koko henkilöstönsä yhteiseen työhön toimijuuden vahvistamiseksi toimintaympäristön ja työelämän muutosten keskellä. Kaikkia koulutusaiheita käsitellään kestävän toiminnan näkökulmasta ja tavoitteena on, että organisaatiot saavat uudenlaisia näkökulmia omiin mahdollisuuksiinsa toteuttaa kestäviä periaatteita.

Hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke toteutetaan ylimaakunnallisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Kesto-logo.

Projektin kesto: 01.01.2021 – 31.12.2023

Kumppanit: Turun ammattikorkeakoulu

Rahoittajat:

Hymyileviä ihmisiä ringissä kädet toistensa hartioilla.

Yhteyshenkilö

  • Henkilökuva Heidi Ristolainen.

    Heidi Ristolainen

    asiantuntija

    040 738 1702

    heidi.ristolainen@opintokeskussivis.fi

SivisNYT