Yhdistysviestijä-verkkokurssi 

Yhdistysviestijä on verkkokurssi Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen yhdistystoimijoille, jotka suunnittelevat, toteuttavat tai kehittävät yhdistyksen viestintää. 

Verkkokurssin kohderyhmänä ovat Siviksen jäsenjärjestöt, jotka haluavat kehittää oman yhdistyksensä viestintää. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä.

Yhdistysviestijä-verkkokurssilla opit viestimään vaikuttavammin, tekemään yhdistyksen työtä näkyvämmäksi ja ennakoimaan erilaisiin viestintätilanteisiin. Verkkokurssilla harjoittelet konkreettisesti yhdistyksesi viestintäsuunnitelman laatimista.

Mitä opit verkkokurssilla? 

 • Opit laatimaan vuositason viestintäsuunnitelman omalle yhdistykselle. 
 • Opit suunnittelemaan viestinnän vaikutusketjuja oman yhdistyksen työssä: mistä viestinnän tulokset syntyvät? 
 • Opit kehittämään oman yhdistyksen viestinnän sisältöjä, sävyä ja tyyliä suhteessa viestinnän tavoitteisiin ja kohderyhmiin. 
 • Opit ennakoimaan yllättäviin viestintätilanteisiin liittyviä näkökulmia omassa yhdistyksessä. 

Verkkokurssin jaksot

 1. Aloitus ja yhteinen orientaatio. Viestinnän merkitys yhdistystoiminnassa. Miksi viestintä on yhdistykselleni tärkeää? Mitä vaikutuksia se tuottaa? 
 2. Viestinnän suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen. Miten asettaa tavoitteita, jotka toteutuvat? Millaisia työkaluja tarvitsemme viestinnän suunnitteluun? 
 3. Viestinnän kohderyhmät ja kanavat. Kenelle viestimme? Missä kanavissa tavoitamme heidät parhaiten? 
 4. Viestinnän sisällöt, sävy ja tyyli. Mitä viestimme? Miten rakennan houkuttelevan viestin? Visuaalisen viestinnän merkitys. 
 5. Varautuminen yllättäviin viestintätilanteisiin. Viestinnän tulosten arviointi. Millaisia yllättäviä ja hankalia viestintätilanteita yhdistys voi kohdata? Miten varautua niihin? Miten mitata ja arvioida viestinnän onnistumista? 
 6. Kurssin päätös. Viestintäsuunnitelmasta toteutukseen! Miten varmistan, että suunnitelmat toteutuvat? Mitä tarvitsemme seuraavaksi? 

Yhdistystoiminnan verkkokurssit

Sivis on kehittänyt jäsenjärjestöjen käyttöön viisi Yhdistystoiminnan verkkokurssia. Ne ovat Yhdistyskehittäjä, Yhdistysvaikuttaja, Yhdistysviestijä, Vapaaehtoisjohtaja ja Vertaisryhmänohjaaja.

 • Kaikki verkkokurssit on toteutettu Howspace-verkko-oppimisympäristöön. Kurssit kestävät 5–8 viikkoa.
 • Verkkokurssit sisältävät käyttövalmiin koulutusaineiston. Järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta. Järjestön valitsema kouluttaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.
 • Verkkokursseista ja niiden käytöstä saa lisätietoa ottamalla yhteyttä Sivikseen yhteydenottolomakkeella. Samasta osoitteesta saa käyttöön myös tarvittavat tunnukset.
 • Valmiin aineiston lisäksi yhdistystoiminnan verkkokursseihin voi lisätä järjestön omaa materiaalia tai esimerkkejä. Oman järjestön käytössä olevaa verkkokoulutusta voi käyttää useita kertoja.
 • Koulutuksia voi ja kannattaa järjestää myös yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa.
 • Yhdistystoiminnan verkkokursseista järjestetään säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja. Tutustu Koulutuskalenteriimme!

SivisNYT