Yhdistysvaikuttaja-verkkokurssi  

Yhdistysvaikuttaja-verkkokurssilla opit vaikuttamistyön periaatteista, keinoista ja kohderyhmistä.

Kurssin kohderyhmänä ovat Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen yhdistys- ja vapaaehtoistoimijat, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan vaikuttamistyössä. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä.

Verkkokurssilla perehdyt vaikuttamisen monipuolisiin kanaviin sekä oman yhdistyksen vaikuttamistyön suunnitteluun ja arviointiin. Vaikuttamistyö on olennainen osa minkä tahansa kansalaisjärjestön toimintaa, joten kurssi soveltuu monipuolisesti kaikille Siviksen jäsenjärjestöjen yhdistys- ja järjestötoimijoille.

Mitä opit verkkokurssilla? 

 • Osaat määritellä, mitä vaikuttamisella terminä tarkoitetaan sekä miten julkinen päätöksenteko pääpiirteittäin toimii. 
 • Osaat kuvata yhteiskunnallisen vaikuttamisen osana yhdistyksen toimintaa sekä yhdistyksen vaikuttamistyön kohderyhmät, keinot ja kanavat. 
 • Opit laatimaan vaikuttamissuunnitelman oman yhdistyksesi kanssa. 
 • Opit analysoimaan, miten yhdistys toteuttaa vaikuttamistyön avulla tarkoitustaan ja tavoitteitaan. 
 • Opit laatimaan yhdistyksen vaikuttamistyön arviointikriteerit ja toteuttaa itsearvioinnin. 

Verkkokurssin jaksot

 1. Johdatus vaikuttamiseen. Mitä vaikuttamisella terminä tarkoitetaan ja mitä yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osana yhdistystoimintaa ja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. 
 2. Mitä, missä ja miten vaikutamme? Mitä vaikuttaminen käytännössä on, mitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja on ja mitkä ovat avaimet onnistuneeseen vaikuttamistyöhön 
 3. Vaikuttamistyön suunnittelu ja tavoitteenasettelu. Miksi vaikuttamissuunnitelma on hyvä tehdä ja miten se tehdään. Mitä tarkoittavat realistiset tavoitteet sekä miten ne saavutetaan. 
 4. Vaikuttamisen kohderyhmät, keinot ja kanavat. Miten julkinen päätöksenteko toimii, mitkä ovat vaikuttamiselle otolliset ajat ja paikat. Mitkä ovat vaikuttamisen kohderyhmiä sekä näille sopivia vaikuttamisen keinoja ja kanavia erityisesti kunnissa ja hyvinvointialueilla. 
 5. Vaikuttamisen suunnitelmasta toteutukseen. Miten vaikuttamissuunnitelmaa voidaan seurata ja arvioida. 

Yhdistystoiminnan verkkokurssit

Sivis on kehittänyt jäsenjärjestöjen käyttöön viisi Yhdistystoiminnan verkkokurssia. Ne ovat Yhdistyskehittäjä, Yhdistysvaikuttaja, Yhdistysviestijä, Vapaaehtoisjohtaja ja Vertaisryhmänohjaaja.

 • Kaikki verkkokurssit on toteutettu Howspace-verkko-oppimisympäristöön. Kurssit kestävät 5–8 viikkoa.
 • Verkkokurssit sisältävät käyttövalmiin koulutusaineiston. Järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta. Järjestön valitsema kouluttaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.
 • Verkkokursseista ja niiden käytöstä saa lisätietoa ottamalla yhteyttä Sivikseen yhteydenottolomakkeella. Samasta osoitteesta saa käyttöön myös tarvittavat tunnukset.
 • Valmiin aineiston lisäksi yhdistystoiminnan verkkokursseihin voi lisätä järjestön omaa materiaalia tai esimerkkejä. Oman järjestön käytössä olevaa verkkokoulutusta voi käyttää useita kertoja.
 • Koulutuksia voi ja kannattaa järjestää myös yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa.
 • Yhdistystoiminnan verkkokursseista järjestetään säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja. Tutustu Koulutuskalenteriimme!

SivisNYT