Vapaaehtoisjohtaja-verkkokurssi

Vapaaehtoisjohtaja on Yhdistystoiminnan verkkokurssi vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta.

Kurssin kohderyhmänä ovat Siviksen jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset ja yhdistystoimijat, jotka johtavat tai ohjaavat vapaaehtoisia. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä.

Kurssi kehittää ja vahvistaa osallistujien osaamista vapaaehtoisten johtajana toimimisessa. Kurssilla opit suunnittelemaan, johtamaan ja kehittämään vapaaehtoistoimintaa. Verkkokurssi tarjoaa myös mahdollisuuden keskinäiseen verkostoitumiseen muiden vapaaehtoisten johtajien kanssa. 

Mitä opit verkkokurssilla? 

 • Osaat suunnitella vapaaehtoisten tehtäviä, rekrytointia ja perehdyttämistä. 
 • Osaat soveltaa erilaisia menetelmiä ja työkaluja omassa johtamis- ja ohjaustehtävässä. 
 • Osaat analysoida vapaaehtoisten johtamisen erityispiirteitä. 
 • Osaat suunnitella vapaaehtoisten ohjaamista ja johtamista. 

Verkkokurssin jaksot

 1. Kurssin aloitus: Vapaaehtoisjohtajana yhdistyksessä
 2. Vapaaehtoisten tehtävät 
 3. Vapaaehtoisten rekrytointi 
 4. Vapaaehtoisten perehdytys ja ohjaus
 5. Sitoutumisen edistäminen  
 6. Osaamisen kehittymisen tukeminen  
 7. Koulutuksen päätös: Tulevaisuuden näkymiä 

Yhdistystoiminnan verkkokurssit

Sivis on kehittänyt jäsenjärjestöjen käyttöön viisi Yhdistystoiminnan verkkokurssia. Ne ovat Yhdistyskehittäjä, Yhdistysvaikuttaja, Yhdistysviestijä, Vapaaehtoisjohtaja ja Vertaisryhmänohjaaja.

 • Kaikki verkkokurssit on toteutettu Howspace-verkko-oppimisympäristöön. Kurssit kestävät 5–8 viikkoa.
 • Verkkokurssit sisältävät käyttövalmiin koulutusaineiston. Järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta. Järjestön valitsema kouluttaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.
 • Verkkokursseista ja niiden käytöstä saa lisätietoa ottamalla yhteyttä Sivikseen yhteydenottolomakkeella. Samasta osoitteesta saa käyttöön myös tarvittavat tunnukset.
 • Valmiin aineiston lisäksi yhdistystoiminnan verkkokursseihin voi lisätä järjestön omaa materiaalia tai esimerkkejä. Oman järjestön käytössä olevaa verkkokoulutusta voi käyttää useita kertoja.
 • Koulutuksia voi ja kannattaa järjestää myös yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa.
 • Yhdistystoiminnan verkkokursseista järjestetään säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja. Tutustu Koulutuskalenteriimme!

SivisNYT