Verkkovertaisohjaaja-verkkokurssi

Verkkovertaisohjaaja-verkkokurssilla opit verkkomuotoisen vertaisryhmän ohjaamismenetelmistä, vuorovaikutuksen edistämisestä sekä erilaisten verkkotyökalujen käytöstä.

Kurssin kohderyhmänä ovat Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen yhdistys- ja vapaaehtoistoimijat, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan vertaisryhmien toteuttamisessa verkkoympäristöissä. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä.

Kurssilla käyt läpi verkkovertaisryhmän perustamisen, markkinoinnin, käytännön toteuttamisen ja arvioinnin perusteet. Kurssi sisältää käytännön harjoittelua, jossa opit lisäksi erilaisten menetelmien ja välineiden hyödyntämistä käytännössä. 

Mitä opit verkkokurssilla? 

 • Opit soveltamaan tietoa ryhmätoiminnasta vertaisryhmän ohjaamisessa. 
 • Opit käyttämään vertaisryhmän sisältöjä ja tavoitteita tukevia verkkotyökaluja. 
 • Opit edistämään vuorovaikutusta ja vertaiskeskustelua vertaisryhmässä. 
 • Opit suunnittelemaan laadukkaan verkkovertaisryhmän tai verkkovertaistapahtuman sekä markkinoida sitä halutulle kohderyhmälle. 
 • Opit arvioimaan ja kehittämään ohjaamansa ryhmän toimintaa sekä omaa toimintaansa ohjaajana. 

Verkkokurssin jaksot

 1. Vertaisryhmän ohjaamismenetelmät. Tässä jaksossa paneudut ryhmän ohjaamisen menetelmiin verkossa. Saat vinkkejä siitä, mitä ottaa huomioon ryhmän aloituksesta aina lopettamiseen asti. Lisäksi saat toimintaohjeita haastaviin tilanteisiin. 
 2. Vuorovaikutuksen edistäminen ja verkkotyökalujen käyttö. Tässä jaksossa paneudut siihen, miten vuorovaikutusta edistetään vertaisryhmässä verkossa. Lisäksi perehdyt verkkotyökaluihin, joita voit hyödyntää ryhmän toiminnassa. 
 3. Oman verkkovertaisryhmän perustaminen ja toteuttaminen. Tässä osiossa teet konkreettisia suunnitelmia tulevaa ryhmätoimintaa tai verkossa toteutettavaa tapahtumaa varten. Saat tietoa markkinoinnista ja voit suunnitella tulevan ryhmäsi markkinointia. 
 4. Ohjaajan itsearviointi ja verkkovertaisryhmän arviointi. Tässä osiossa tutustut toiminnan arviointiin ja saat tietoa siitä, miksi sitä kannattaa tehdä! Ryhmätoiminnan arvioinnin lisäksi opit myös itsearvioinnista. 

Yhdistystoiminnan verkkokurssit

Sivis on kehittänyt jäsenjärjestöjen käyttöön viisi Yhdistystoiminnan verkkokurssia. Ne ovat Yhdistyskehittäjä, Yhdistysvaikuttaja, Yhdistysviestijä, Vapaaehtoisjohtaja ja Vertaisryhmänohjaaja.

 • Kaikki verkkokurssit on toteutettu Howspace-verkko-oppimisympäristöön. Kurssit kestävät 5–8 viikkoa.
 • Verkkokurssit sisältävät käyttövalmiin koulutusaineiston. Järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta. Järjestön valitsema kouluttaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.
 • Verkkokursseista ja niiden käytöstä saa lisätietoa ottamalla yhteyttä Sivikseen yhteydenottolomakkeella. Samasta osoitteesta saa käyttöön myös tarvittavat tunnukset.
 • Valmiin aineiston lisäksi yhdistystoiminnan verkkokursseihin voi lisätä järjestön omaa materiaalia tai esimerkkejä. Oman järjestön käytössä olevaa verkkokoulutusta voi käyttää useita kertoja.
 • Koulutuksia voi ja kannattaa järjestää myös yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa.
 • Yhdistystoiminnan verkkokursseista järjestetään säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja. Tutustu Koulutuskalenteriimme!

SivisNYT