Yhdistyskehittäjä-verkkokurssi 

Yhdistyskehittäjä on verkkokurssi yhdistystoiminnan organisoimisesta ja kehittämisestä.

Kurssin kohderyhmänä ovat Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen yhdistys- ja vapaaehtoistoimijat, jotka haluavat kehittää ja ryhdistää oman yhdistyksen toimintaa. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä.

Kurssilla opit oman yhdistyksesi toiminnan kehittämisestä koulutusmateriaalin ja oppimistehtävien avulla. Verkkokurssi sisältää kirjallista lukumateriaalia, järjestöjen haastatteluja onnistuneesta toiminnasta sekä oppimistehtäviä ja keskusteluja. 

Mitä opit verkkokurssilla? 

 • Saat valmiudet toimia hyvän hallintotavan mukaisesti. 
 • Saat valmiudet kehittää yhdistyksen toimintaa. 
 • Osaat soveltaa erilaisia menetelmiä ja työkaluja. 
 • Opit edistämään motivoivaa hallitustyöskentelyä.  
 • Osaat suunnitella ja arvioida yhdistyksen toimintaa.

Verkkokurssin jaksot

 1. Ennakkotehtävä ja aloituswebinaari: Tutustuminen, ohjeet ja aikataulu. Järjestöjen organisaatiorakenteet. 
 2. Toimiva yhdistyshallinto: Mitä yhdistystoiminta on? Oman yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki. Mikä on yhdistyksen tarkoitus, miksi ollaan olemassa? 
 3. Motivoiva hallitustyöskentely: Ketä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät? Hallituksen työnjako: delegointi ja vastuiden jakaminen. Ryhmäyttäminen ja vuorovaikutus. Jaksaminen ja sitoutuminen. 
 4. Yhdistyksen vuosi: Mitä asioita kuuluu yhdistyksen vuoteen? Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Viestintä osana kaikkea toimintaa. 
 5. Sujuva jäsentoiminta: Miten jäsenistä huolehditaan? Jäsenhuolto ja -hankinta. Jäsenviestintä. 
 6. Vaikuttavuus ja arviointi yhdistyksessä. Miksi mitata vaikuttavuutta? Hyvät tavoitteet ja mittarit.  
 7. Lopputehtävä ja päätöswebinaari

Yhdistystoiminnan verkkokurssit

Sivis on kehittänyt jäsenjärjestöjen käyttöön viisi Yhdistystoiminnan verkkokurssia. Ne ovat Yhdistyskehittäjä, Yhdistysvaikuttaja, Yhdistysviestijä, Vapaaehtoisjohtaja ja Vertaisryhmänohjaaja.

 • Kaikki verkkokurssit on toteutettu Howspace-verkko-oppimisympäristöön. Kurssit kestävät 5–8 viikkoa.
 • Verkkokurssit sisältävät käyttövalmiin koulutusaineiston. Järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta. Järjestön valitsema kouluttaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.
 • Verkkokursseista ja niiden käytöstä saa lisätietoa ottamalla yhteyttä Sivikseen yhteydenottolomakkeella. Samasta osoitteesta saa käyttöön myös tarvittavat tunnukset.
 • Valmiin aineiston lisäksi yhdistystoiminnan verkkokursseihin voi lisätä järjestön omaa materiaalia tai esimerkkejä. Oman järjestön käytössä olevaa verkkokoulutusta voi käyttää useita kertoja.
 • Koulutuksia voi ja kannattaa järjestää myös yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa.
 • Yhdistystoiminnan verkkokursseista järjestetään säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja. Tutustu Koulutuskalenteriimme!

SivisNYT