Tietoa koulutusmalleista koulutuksen suunnittelijalle

Koulutusmallien työstäminen on yksi Opintokeskus Siviksen jäsenpalveluista.

Siviksen jäsenjärjestön Sivisverkon pääkäyttäjillä on mahdollisuus tehdä uusi koulutusmalli Sivisverkkoon. Ennen koulutusmallin suunnittelua on kuitenkin hyvä ensin olla yhteydessä Sivikseen.

Mikäli järjestösi on kiinnostunut koulutusmalleista, lisätietoa aiheesta voit hankkia esim.

 • Osallistumalla Siviksen Koulutusmalli tutuksi -webinaareihin. Tulevat webinaarit löydät Siviksen koulutuskalenterista.
 • Osallistumalla Siviksen muihin aihetta sivuaviin koulutuksiin, esim. Potkua koulutussuunnitteluun -koulutukseen.
 • Lukemalla lisätietoa koulutusmalleista ja osaamislähtöisestä koulutussuunnittelusta Siviksen verkkosivuilta.
 • Ottamalla yhteyttä Sivikseen. Saat tarkemmat ohjeet uuden koulutuksen suunnitteluun. Samalla käymme yhdessä läpi, täyttääkö suunniteltu koulutus koulutusmallin kriteerit.

Koulutusmallityöskentelyn eri vaiheet

Sivis käy koulutusmalleja läpi tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestön kanssa. Näin varmistetaan, että malli täyttää koulutusmallin kriteerit. Mallin kuormittavuus tulee olla oikein mitoitettu, ja osaamistavoitteiden, sisällön ja arvioinnin tulee olla keskenään linjassa. Näin mallista voi tulla osa Siviksen opetussuunnitelmaa. Koulutusmallien tarkastuksesta huolehtii Siviksessä erillinen työryhmä.

Koulutusmallityöskentelyn eri vaiheet: aloitusvaihe, työstövaihe ja hyväksymisvaihe.

 • Aloitusvaihe: Siviksen jäsenjärjestö ottaa Sivikseen yhteyttä. Sivis tarkistaa täyttyvätkö koulutusmallin kriteerit ja ohjaa eteenpäin suunnittelussa.
 • Työstövaihe: Järjestö lähettää koulutuksen suunnitelman kommentoitavaksi. Koulutusmallin suunnitelmaan työstetään tiiviissä yhteistyössä. Järjestö viimeistelee suunnitelman. Ohjausta tarjotaan tarvittava määrä.
 • Hyväksymisvaihe: Järjestön pääkäyttäjä tekee koulutuksesta mallin Sivisverkkoon ja lähettää sen hyväksyttäväksi. Sivis hyväksyy ja lisää mallin Opetushallituksen ePerusteet-palveluun. Järjestö voi toteuttaa opintopisteytettyjä koulutuksia mallin pohjalta.
Koulutusmallityöskentelyn eri vaiheet: aloitus, työstövaihe ja hyväksymisvaihe.

Koulutukseen osallistujan suostumus Koski-tiedonsiirtoon

Kun järjestö toteuttaa opintopisteytettyjä koulutuksia, tarvitaan koulutuksen osallistujilta suostumus tiedonsiirtoon, jotta opintosuoritus näkyy Oma opintopolku-palvelussa. Koulutuksen kouluttaja viestii osallistujille tiedonsiirrosta. Tämän lisäksi Sivisverkosta lähtee osallistujille automaattiviestejä, joissa kerrotaan tiedonsiirrosta ja ohjataan antamaan suostumus vahvan tunnistautumisen avulla. 

Kouluttajalle ja osallistujalle on tarjolla materiaalia, joissa kerrotaan tarkemmin suostumuksen antamisesta. 

Materiaalia suunnittelijalle

 • Lisää laatua koulutukseen

  Tarvitsetko tukea ja esimerkkejä osaamistavoitteiden muotoiluun, koulutussisältöjen määrittelyyn ja rajaamiseen sekä opintojen kuormittavuuden laskemiseen koulutuksen suunnittelijalle? Tämä opas auttaa!  

  • Arviointi
  • Järjestökoulutus
  • Koulutussuunnittelu
  • Opetusmenetelmät
  • Osaamistavoite