Tietoa koulutusmalleista kouluttajalle

Kun koulutus toteutetaan koulutusmallia hyödyntäen, kouluttajan on tärkeää muistaa huolehtia, että koulutukselle asetetut osaamistavoitteet on mahdollista saavuttaa koulutuksessa. Kouluttajan on arvioitava osallistujien osaamista koulutuksen aikana. 

Kouluttajan tulee myös viestiä koulutuksen osallistujille Oma opintopolku -merkintään tarvittavan suostumuksen antamisesta. Tätä varten kouluttajan on hyvä viedä koulutukseen osallistuvien tiedot ajoissa Sivisverkkoon tai kerätä ilmoittautumiset Siviksen koulutuskalenterin kautta. Näin Sivisverkon automaattiviestit suostumuksen antamisesta tavoittavat osallistujat. 

Hyväksytyn suorituksen saaneiden osallistujien tiedot siirtyvät koulutuksen jälkeen Sivisverkosta automaattisesti osallistujan Oma Opintopolku -palveluun, kun kouluttaja on käynyt ne hyväksymässä. 

Tietoa kouluttajalle koski-kelpoisen koulutuksen järjestämisestä ennen koulutusta, sen aikana ja jälkeen.

Koskikelpoisen koulutuksen järjestäminen – tietoa kouluttajalle

  • Ennen koulutusta: Vie osallistujien tiedot Sivisverkkoon tai kerää ilmoittautumiset koulutuskalenterin kautta. Kertaa koulutusten osaamistavoitteet ja arviointi.
  • Koulutuksen aikana: Kerro suostumuksen antamisesta. Kerää suostumukset alaikäisiltä tai ilman pankkitunnusta olevilta. Kerro koulutuksen osaamistavoitteet ja niiden arviointi.
  • Koulutuksen jälkeen: Arvioi osaaminen. Merkitse hyväksytyt suoritukset Sivisverkkoon. Perustele päätökset hylätyistä suorituksista. Halutessasi tulosta osallistujien todistukset Sivisverkosta.

Lue lisää koulutuksen toteuttamisesta Sivisverkossa koulutusmallin pohjalta:

Suostumuksen antaminen tiedonsiirtoon

Kun järjestö toteuttaa opintopisteytettyjä koulutuksia, tarvitaan koulutuksen osallistujilta suostumus Koski-tiedonsiirtoon. Kouluttajan tulee viestiä osallistujille tiedonsiirrosta. Tämän lisäksi Sivisverkosta lähtee osallistujille automaattiviestejä, joissa kerrotaan tiedonsiirrosta ja ohjataan antamaan suostumus vahvan tunnistautumisen avulla. Automaattiviestit lähtevät koulutukseen osallistujille ja koulutuksen vastuuhenkilöille.

Mikäli koulutukseen ilmoittautuminen ei toteudu Sivisverkon kautta, osallistujien tiedot tulee siirtää Sivisverkkoon ennen koulutuksen alkua. Näin suostumuksen antaminen on mahdollista.

Lue lisää kouluttajan tehtävistä ja suostumuksen antamisesta Koski-kelpoisen koulutuksen järjestämiseen liittyen esityksestä:

Osallistujalle on tarjolla materiaalia, joissa kerrotaan tarkemmin suostumuksen antamisesta.