Jäsenjärjestöt

Opintokeskus Siviksen jäseninä on 81 valtakunnallista kansalaisjärjestöä. Jäsenjärjestöinä on potilas- ja kansanterveysjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä. Jäsenjärjestömme ovat poliittisesti sitoutumattomia.

Jokaiselle jäsenjärjestölle on nimetty Siviksessä oma koulutusasiantuntija, joka pitää yhteyttä järjestöön sekä huolehtii koulutussopimusprosessista ja sen seurannasta.