Mikä on Sivisverkko?

Sivisverkon avulla Opintokeskus Sivis ohjaa ja tukee jäsenjärjestöjensä koulutuksen toteuttajia Siviksen kanssa yhteistyössä toteutettavien koulutusten suunnittelussa ja raportoinnissa. 

Sivisverkossa jäsenjärjestöjen koulutuksen toteuttajat suunnittelevat ja raportoivat Siviksen kanssa yhteistyössä toteutettujen koulutusten sisällöt, taloustiedot sekä osallistujatiedot Tilastokeskusta ja muuta viranomaisraportointia varten. Sivis-tuki maksetaan järjestöille näiden raporttien mukaisesti. 

Jokaisen Siviksen jäsenjärjestön, alueellisen yhdistyksen/piirin ja paikallisyhdistyksen koulutusasioinnista vastaavan henkilön tulee luoda tunnukset Sivisverkkoon, jos organisaatio haluaa toteuttaa koulutusta Siviksen kanssa. 

Koulutusten suunnittelun ja raportoinnin työkalujen lisäksi Sivisverkko sisältää monia hyödyllisiä toimintoja, joita jäsenjärjestöjen on mahdollista hyödyntää: 

  • koulutuksen osaamislähtöinen suunnittelu ja opintopisteytys 
  • koulutuskalenteri, jonka kautta on mahdollista kerätä osallistujien ilmoittautumistiedot suoraan Sivisverkkoon 
  • opiskelijapalautteen keräämismahdollisuus 
  • tilastotiedot järjestön omista koulutuksista 
  • opintorekisteri, jossa koulutuksen osallistuja voi tarkastella, jakaa linkkinä tai tulostaa sähköisen todistuksen suorittamistaan opintopisteytetyistä koulutuksista. 

Miten toimitaan?

Jokaisella Siviksen jäsenjärjestöllä on Sivisverkon pääkäyttäjä, joka ohjaa ja seuraa järjestön Sivisverkon käyttöä ja Siviksen kanssa yhteistyössä toteutettavaa koulutustoimintaa.  

  1. Selvitä oman järjestösi yhteistyökäytännöt Sivisken kanssa: mitkä järjestösi organisaatiot saavat toteuttaa koulutusta yhteistyössä Siviksen kanssa ja mitä koulutuksia toteutetaan? 
  2. Katso video (Youtube) Näin pääset alkuun Sivisverkon käytössä.  
  3. Tee itsellesi tunnukset Sivisverkoon: