Tietoa jäsenyydestä

Opintokeskus Sivistä ylläpitää sitoutumaton vapaan sivistystyön järjestö Opintotoiminnan Keskusliitto ry. Liiton tehtävänä on edistää aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä.

Keskeisin yhteistyön muoto Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen välillä on yhteisen vapaan sivistystyön opetusohjelman suunnittelu ja toteuttaminen, lisäksi tarjoamme koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittämispalveluja, koulutusta ja verkostoja.

Opintotoiminnan Keskusliiton jäseneksi voivat hakea:

 • Puoluepoliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö tai muu yhteisö.
 • Hakijan toiminta-ajatus on samansuuntainen Opintotoiminnan Keskusliiton toiminta-ajatuksen kanssa.
 • Hakijan tai sen omien jäsenten toimintamuotoihin sisältyy yli 15-vuotiaille suunnattua aikuiskasvatusta tai kulttuuritoimintaa.

Ota yhteyttä jo hakemisen suunnitteluvaiheessa

Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Jäsenhakemuksia käsitellään järjestön kevät- ja syyskokouksessa. Jäsenyyshakemus tulee toimittaa Sivikseen maaliskuun puoliväliin tai lokakuun puoliväliin mennessä. 

Opintotoiminnan Keskusliiton hallitus käsittelee hakemuksen kokouksessaan huhti-toukokuussa ja marras-joulukuussa. Seuraavan kerran jäsenyyksistä päätetään syyskokouksessa 4.12.2024.

Kaikkien jäsenten jäsenmaksu on sama. Lisäksi uusilta jäseniltä peritään liittymismaksu. Vuonna 2024 jäsenmaksu on 1000 euroa/vuosi ja uuden jäsenen liittymismaksu 1950 euroa.

Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään:

 • hakijayhteisön säännöt
 • yhdistysrekisteriote
 • uusin toimintakertomus taseineen
 • nykyinen vapaan sivistystyön koulutuksen laajuus tunteina tai euroina
 • hakemukseen voi liittää toimintasuunnitelman sekä tarpeen mukaan muuta hakijan toiminnasta kertovaa materiaalia.  

Lisätietoja jäsenyydestä ja jäseneksi hakemisesta

 • Henkilökuva Marita Salo.

  Marita Salo

  toiminnanjohtaja, rehtori

  050 536 1913

  marita.salo@opintokeskussivis.fi

SivisNYT