Koulutuslinjaus

Koulutuslinjauksessa määritellään Opintokeskus Siviksen opetusohjelmaan kuuluvien koulutusten kriteerit ja pedagogiset periaatteet.

Kaikki Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettävä jäsenjärjestöjen koulutus on osa Siviksen opetusohjelmaa ja osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja vapaata sivistystyötä. Siviksen opetusohjelmaan kuuluvien koulutusten toteuttajat ovat koulutuksen kanssajärjestäjiä.

Toimimme joka päivä sen puolesta, että järjestöt tunnistetaan merkittäviksi paikoiksi oppia ja kehittää kansalaisten osaamista, ja että järjestöissä hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan yhteiskunnassa.

Sivksen koulutuslinjaus sisältää:

  • Sivis vapaan sivistystyön oppilaitoksena
  • Pedagogiset periaatteet
  • Koulutuksen määritelmä
  • Opetusohjelma ja koulutussopimus
  • Koulutustoiminnan ohjaus, rahoitus ja valvonta


SivisNYT