Kestävän oppimisen ja sivistyksen työkalut

Kaipaatko työkaluja vapaaehtoisen oppimisen tueksi? Kuitenkin niin, että järjestötehtävän koko elinkaari tulisi huomioiduksi? Kestävän oppimisen ja sivistyksen työkaluista saat apua.

Moni järjestö haluaa pohtia rooliaan kouluttajana. Sen tueksi olemme työstäneet yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa valikoiman työkaluja oppimisen tukemiseksi vapaaehtoistehtävän ja järjestökoulutuksen elinkaaren aikana. Työkalut tarjoavat apua etenkin koulutuksen suunnittelijalle ja kouluttajalle.

Työkaluista löydät mm. Järjestö sivistää -keskustelumallin. Järjestötehtävän osaamispolku-kuva puolestaan ohjaa arvioimaan, miten monilla tavoilla vapaaehtoinen voi tehtävässään kerryttää osaamista. Tämä auttaa suunnittelemaan koulutusta kokonaisuutena.

Työkaluista saat apua myös ennakkokartoitukseen ja koulutukseen orientoitumiseen, oppimisen ohjauskeskusteluihin sekä jälkipalautteen keräämiseen. Kestävän oppimisen tueksi suosimme vertaisoppimisen hyödyntämistä koulutuksissa. Siihen saat ideoita Vetoa vertaisuudesta -paketin avulla.

Materiaalit on toteutettu osana Kestävää sivistystä järjestöihin -hanketta 2021–2022.

Julkaisija: Kestävää sivistystä järjestöihin (2021–2022)

Julkaisuvuosi: 2022

Rahoittaja: Sitra