Tulevaisuuden ennakointi

Toimintaympäristön kiihtyvät muutokset haastavat järjestöt pohtimaan tulevaisuuttaan. Tarjoamme tutkittua tietoa, työkaluja ja palveluita järjestöjen tulevaisuusajattelun ja ennakointitaitojen kehittämiseen.

Mitä ovat tulevaisuustaidot? 

Tulevaisuustaidot yhdistävät tulevaisuuden hahmottamiskykyä, käytännön ennakointia sekä toiminnan kehittämistä tulevaisuustietoa hyödyntämällä. Opintokeskus Sivis on erityisesti keskittynyt järjestöjen kykyyn ymmärtää tulevaisuuden osaamistarpeita ja kehittää yhteistä osaamistaan selvitäkseen tulevaisuudessa. 

Tuemme jäsenjärjestöjämme 

Tehtävämme on tukea järjestöjä niiden tulevaisuustaitojen kehittämisessä. Tarjoamme tähän sekä palveluita että aineistoja. Tarjoamme järjestöille seuraavia palveluita: 

 • Järjestämme vuosittain koulutuksia. Syyskaudella tarjolla on Tulevaisuuden aakkoset järjestöille -webinaari. Keväisin järjestämme aiheesta syventävää koulutusta. Lisäksi toteutamme yksittäisiä tulevaisuusaiheisia webinaareja ja muita tilaisuuksia. 
 • Sivis toteuttaa kahden vuoden välein järjestöjen osaamistarvekyselyn. Järjestöt ja yhdistykset voivat hyödyntää sen tuloksia erityisesti koulutuksen ja osaamisen kehittämisen suunnittelussa. 
 • Tarjoamme työkaluja tulevaisuusajattelun ja käytännön ennakoinnin tueksi. Järjestöjen ennakointityökalu on järjestön tai yhdistyksen sidosryhmien kuuntelemiseen perustuva kokonaisuus, jonka avulla järjestö ensin määrittelee sidosryhmänsä, kerää tulevaisuustietoa helpolla tavalla kunkin ryhmän näkökulmasta ja lopuksi analysoi saamaansa tietoa ja hyödyntää sitä suunnittelussa. Työkalusta on tarjolla kevyempi versio vapaaehtoisille ja pienille yhdistyksille. 
 • Toteutamme koulutuksen ja järjestöjen tulevaisuuteen liittyviä hankkeita, joissa teemme yhteistyötä jäsenjärjestöjemme ja muiden toimijoiden kanssa. 

Hyödynnä valmiita materiaaleja

  Ota yhteyttä tulevaisuusasioissa! 

  Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä tulevaisuusasioissa. Ota meihin yhteyttä lomakkeella.

   

  Kaksi henkilöä istuu sovilla ja katsoo tietokoneen näyttöä toisen osoittaessa sitä sormella.

  SivisNYT