Studiecentralen Sivis strategi

Vår strategi för åren 2023–2027 är sammansatt av Sivis vision, uppdrag, värderingar och mål samt sätten att uppnå målen.

Vår vision

  • Vi lär oss tillsammans att bli kunniga och aktiva medborgare.

Vår mission

  • Främjande av vuxenutbildning, kulturell verksamhet och annat fritt bildningsarbete.
  • Utvecklandet av medborgarnas kunnande och färdigheter.
  • Främjande av aktivt medborgarskap och frivilligarbete.

Våra värderingar

  • Bildning, aktivt medborgarskap, hållbart liv, gemenskap, jämlikhet i utbildningen.

Fyra målsättningar

  1. Främjande av livslångt lärande och medborgerliga färdigheter genom utbildning.
  2. Att fostra ett hållbart liv.
  3. Att stöda det demokratiska samhället genom utbildning.
  4. Främjande av organisationers livskraft genom stärkandet av kunnande och kompetens.
Studiecentralen Sivis strategi.

SivisNYT