Medlemsorganisationer

Studiecentralen Sivis har 81 nationella medborgarorganisationer som medlemmar. Bland medlemsorganisationerna finns det patient- och folkhälsoorganisationer, utbildnings- och kulturorganisationer, specialintressegrupper samt rådgivnings- och naturorganisationer. Våra medlemsorganisationer är politiskt obundna.

För varje medlemsorganisation har Sivis utsett en egen sakkunnig i utbildningsfrågor, som håller kontakt med organisationen och ansvarar för utbildningsavtalsprocessen samt dess uppföljning.