Koulutussopimus 

Olemme säännöllisesti yhteydessä jäsenjärjestöihimme. Käymme myös vuosittain läpi järjestöjen koulutussuunnitelmia ja palvelutarpeita. Suunnitelmat ja tarpeet kirjataan koulutussopimukseen.

Koulutussopimus on Siviksen ja järjestön yhteinen vuosisuunnitelma. Sopimuksessa määritellään järjestön koulutukset, jotka tulevat osaksi Siviksen opetusohjelmaa, järjestön käyttöönsä saama Sivis-tuntien määrä sekä muut Siviksen tuki- ja kehittämispalvelut, joita jäsenjärjestö haluaa hyödyntää sopimuskauden aikana. Lisäksi käydään läpi järjestön muut palvelutarpeet sekä päivitetään yhteistyökuulumiset. 

Sopimuskeskustelun aiheita

  • Mitä tavoitteita järjestöllä on yhteistyölle Siviksen kanssa? 
  • Mitkä järjestön koulutukset tulevat osaksi Siviksen opetusohjelmaa? 
  • Millaisia painopisteitä järjestön koulutuksissa on koulutussopimuskaudella? 
  • Kuinka paljon järjestön koulutuksista toteutetaan koulutusmallien avulla?
  • Millaisia koulutusmallien kehittämistarpeita järjestöllä on? 
  • Mitä koulutuksen kehittämispalveluja järjestö tarvitsee Sivikseltä?
  • Onko järjestöllä tarvetta Siviksen verkkokoulutuksen palveluille?
  • Haluaako järjestö käyttöönsä Yhdistystoiminnan verkkokursseja?

Koulutussopimukseen liittyvät keskustelut käydään yleensä syksyllä. Tapaamisessa on hyvä olla mukana jäsenjärjestön keskeiset koulutuksen kokonaisuudesta vastaavat henkilöt. Siviksessä tapaamiseen osallistuu järjestölle nimetty koulutusasiantuntija.  

Koulutussopimus toimii Siviksen ja jäsenjärjestön yhteisenä vuosikarttana. Koulutussopimuksia ryhdytään laatimaan syksystä 2023 lähtien. Tavoitteena on, että koulutussopimus saadaan laadittua kaikkien Siviksen jäsenjärjestöjen kanssa vuoden 2024 aikana. Jatkossa sopimuksia päivitetään vuosittain.

SivisNYT