Saavutettavuus 

Haluamme toiminnallamme edistää, että jäsenjärjestöjemme kanssa toteuttamamme koulutus on saavutettavaa mahdollisimman monelle, riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista tai elämäntilanteesta.

Saavutettavuus ja esteettömyys ovat sisarkäsitteitä: saavutettavuuteen kuuluu koulutuksessa esimerkiksi materiaalien ja kuvien saavutettavuus sekä sosiaalisen saavutettavuuden kysymykset, kuten syrjimätön asenneilmapiiri ja avoimuus. Esteettömyys puolestaan liittyy ihmisten moninaisuuden huomioimiseen esimerkiksi koulutuspaikan valinnassa.

Tavoitteemme on, että kaikessa Siviksen koulutuksessa koulutusmateriaalit ovat saavutettavia. Saavutettava koulutusmateriaali ei ole pelkkää erityisryhmien palvelemista, vaan hyvin tehdystä, saavutettavasta materiaalista hyötyvät kaikki koulutuksen ja tilaisuuden osallistujat.

Koulutuksen saavutettavuutta voi lähestyä eri näkökulmista

  • Saavutettava kieli. Käytetäänkö koulutuksen puheessa ja kirjoitettaessa helposti ymmärrettävää kieltä?
  • Saavutettavat asiakirjat. Huomioidaanko erilaisissa esitysmateriaaleissa ja asiakirjoissa tekstin luettavuus ja määrä, fonttien suuruus ja kontrastit?
  • Kuvat ja visualisointi. Huomioidaanko kuvien käytössä myös ne ryhmät, joille kuvien ja värien näkeminen on hankalaa?
  • Kuulorajoitteisten huomioiminen. Tekstitetäänkö tallenteet ja videomateriaalit?
  • Tiedostojen saavutettavuus. Onko tiedostot nimetty yksilöllisesti ja loogisesti?

Saavutettavan materiaalin tekeminen ei vaadi valtavaa osaamista. Perustaidoilla pääsee pitkälle. Tärkeintä on tehdä saavutettavuusnäkökulman huomioon ottamisesta itselleen rutiini materiaalia luodessa.

Tuemme jäsenjärjestöjämme saavutettavan koulutuksen toteutuksessa järjestämällä aiheesta koulutusta sekä huolehtimalla oman henkilökuntamme toteuttamassa koulutuksessa saavutettavuudesta. Lisäksi olemme valmistelemassa koulutuksen saavutettavuuden edistämistä tukevaa materiaalia jäsenjärjestöjemme käyttöön.

Edistämme koulutustoiminnallamme myös aikuisten perustaitojen oppimista. Perustaidot ovat edellytys tasa-arvoiseen osallistumiseen sekä yhteiskunnassamme että koulutuksessa. Kouluttamisen tueksi olemme kehittäneet Kaikkien-mallin.

SivisNYT