Rakentava keskustelukulttuuri ja Erätauko

Avoin ja rakentava tapa keskustella sekä käydä dialogia ovat tärkeässä asemassa yhteisöjen ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Dialogin avulla voit pysähtyä tarkastelemaan asioita rauhassa eri näkökulmista, oppia uutta ja lisätä samalla luottamusta toisia kohtaan.

Yhteisen dialogin äärelle voi pysähtyä monissa järjestöjen tilanteissa, kuten päätöksenteon valmistelussa tai erilaisten tulevaisuutta koskevien toiveiden ja huolien esiintuomisessa. Dialogin tavoitteena ei ole yksimielisyyteen päätyminen tai ratkaisuiden löytyminen.

Kun eri näkökulmista ja niihin vaikuttavista tekijöistä on parempi ymmärrys, on helpompi kehittää toimintaa ja tehdä demokraattisia päätöksiä. Parhaimmillaan yhteinen keskustelu tuottaa uusia, ennalta-arvaamattomia ajatuksia ja oivalluksia.

Sivis hyödyntää dialogisuuden edistämisessä Erätauko-dialogimenetelmää

  • Erätauko on Sitrassa kehitetty, 6–25 henkilölle suunnattu keskustelumenetelmä, jota voi käyttää erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.
  • Erätauko-keskustelulla on aina ohjaaja. Menetelmän tavoitteena on tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä yhteen käymään rakentavaa ja tasavertaista keskustelua.
  • Erätaukoa voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen laajempaa ymmärrystä. Menetelmä sisältää työkaluja keskustelun suunnittelun, ohjaamisen ja vaikuttavuuden tueksi. Sivis on kouluttanut jo yli 400 Erätauko-ohjaaja.

 

Sivis järjestöjen rakentavan keskustelun tukena

  • Koulutamme ohjaajia Erätauko-menetelmään. Sivis järjestää vuosittain Erätauko-ohjaajille perus- ja jatkokoulutuksia. Koulutukset ovat avoimia kaikille dialogisuuden edistämisestä kiinnostuneille.
  • Järjestämme omia Erätauko-keskusteluita. Järjestämme vuosittain useita avoimia Erätauko-keskusteluita ajankohtaisista aiheista.
  • Toimimme Kansallisten dialogien vakiojärjestäjänä. Kansalliset dialogit tuovat esiin kansalaisten ja eri yhteisöjen kokemuksia ja haasteita ajankohtaisista, yhteiskunnallisista ilmiöistä. Kansalliset dialogit tarjoavat valmiita materiaaleja keskustelun käymiseen erilaisissa yhteisöissä. Kutsumme kaikki järjestöt järjestämään omia kansallisia dialogejaan.
  • Vahvistamme arjen dialogitaitoja. Dialogitaidot ovat perustaitoja, joita on mahdollista kehittää. Tutustu Dialogia kaikille -oppaisiin, jotka johdattavat niin aikuisoppijan kuin dialogien vetäjänkin arjen dialogien pariin. Oppaissa käsitellään dialogin perusteita ja perustaitoja sitoen ne jokaisen arkeen.

SivisNYT