Sivis työnantajana

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Järjestämme yhdessä jäsenjärjestömme kanssa koulutuksia eri puolilla Suomea. Lisäksi tuemme järjestöjen koulutuksen ja toiminnan kehittämistä.

Opintokeskus Sivis järjestää ja toteuttaa yhdessä 80 jäsenjärjestönsä kanssa vuosittain yli 7 000 koulutusta eri puolilla Suomea. Koulutuksiin osallistuu yhteensä noin 130 000 osallistujaa joka vuosi.

Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettujen koulutusten aiheet liittyvät tiiviisti järjestöjen toimintaan. Koulutuksissa perehdytään mm. kansalais- ja järjestötoimintaan, järjestökoulutuksen pedagogiikkaan, vapaaehtoistyöhön, kansanterveyden edistämiseen ja palo- ja pelastusalaan.

Toteutamme myös itse koulutuksia erityisesti jäsenjärjestöjemme työntekijöiden osaamisen lisäämiseksi. Koulutusten keskeisiä aiheita ovat järjestöjen koulutuksen kehittäminen, kouluttajataidot, järjestöosaamisen kehittäminen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät teemat.

Tuemme jäsenjärjestöjemme koulutuksen ja toiminnan kehittämistä ylläpitämällä valtakunnallisia ja alueellisia verkostoja.  Osallistumme aktiivisesti myös järjestötoiminnan ja vapaan sivistystyön alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisissä verkostoihin.

Kehitämme järjestökoulutustoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa sekä teemme tutkimuksia ja selvityksiä. Osallistumme aktiivisesti vapaasta sivistystyöstä käytävään keskusteluun ja kehitystyöhön ja teemme järjestötyön ja -koulutuksen merkitystä näkyväksi koko yhteiskunnassa

Siviksessä työskentelee noin 30 järjestökoulutuksen ja -kehittämisen sekä hallinnon ja viestinnän ammattilaista eri puolilla Suomea. Työyhteisömme on lämminhenkinen ja hyvin sitoutunut kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen. Sivisläiset kokevatkin työnsä erittäin merkitykselliseksi, mikä näkyy myös korkeana työtyytyväisyytenä.  

Työnantajana tarjoamme joustavat työajat ja hyvät etätyömahdollisuudet sekä hyvinvointiasi tukevat työsuhde-edut. 

Teemme mielellämme yhteistyötä myös oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut harjoittelupaikasta tai opinnäytetöihin liittyvästä yhteistyöstä.

Avoimet työpaikat

Ei avoimia työpaikkoja tällä hetkellä.

Opintokeskus Sivis on Sivistystyönantajat ry:n jäsen ja noudattaa liiton solmimaa työehtosopimusta. Yksityisen opetusalan työehtosopimusta sovelletaan yksityisissä oppilaitoksissa ja se on yleissitova.  

SivisNYT – Me sivisläiset