Yksin, yhdessä, yhteisössä – järjestö- ja harrastustoiminta nuorten voimavarana

Yksin, yhdessä, yhteisössä -julkaisu on tutkimus Nuoret ja yrittäjyys NYTin tekemästä vuoden 2022 Tulevaisuuskyselyn tuloksista. Siinä Kentaurin asiantuntijat analysoivat monipuolisesti nuorten harrastus- ja järjestötoimintaa nuorten omien vastausten pohjalta.

Julkaisu sisältää näkemyksiä esimerkiksi harrastamisen merkityksestä yksinäisyyden torjumisessa sekä millaisia työelämävalmiuksia nuoret saavat järjestötoiminnasta. Artikkeleissa tarkastellaan myös erilaisia nuorten ryhmiä, esim. pelaajia ja liikunnan harrastajia ja kyseisen harrastuksen merkitystä heidän elämäänsä. 

Tutkimus sisältää tietoa harrastamisesta ja järjestötoiminnasta monipuolisesti ja eri näkökulmista tarkastellen. Se on tarkoitettu kaikille nuorten harrastamisesta ja järjestötoiminnasta kiinnostuneille ja niiden parissa työskenteleville. 

Kirjoittaja: Eeva Sinisalo-Juha, Lauri Vaara, Pekka Kaunismaa

Julkaisija: Humak, Osaamiskeskus Kentauri

Julkaisuvuosi: 2023