Selvitys nuorille suunnattujen osaamismerkkien käytöstä järjestöissä

Osaamiskeskus Kentaurissa tehty selvitys kuvaa, miten osaamismerkkejä käytetään nuorten kanssa työskentelevissä kansalaisjärjestöissä ja millainen merkitys niillä on. Selvitys toteutettiin haastattelemalla noin kymmenen eri järjestön edustajaa.  

Merkkejä käytetään melko harvoissa järjestöissä, mutta kokeiluista on saatu hyviä kokemuksia. Haastatellut kertoivat muun muassa, että osaamismerkkien käyttö hyödyttää sekä järjestöä että järjestön toimintaan osallistuvaa henkilöä. Parhaimmillaan merkit voivat toimia järjestöissä toimintaa suuntaavina tekijöinä. Niiden sisältöä voidaan käyttää myös perehdytyksessä. 

Nuorille merkkien hakijoille merkkien sisältö avaa kokonaisuutta ja sitä osaamista, mitä voi toiminnassa tai koulutuksessa saavuttaa. Hakuprosessiin voi kuulua ohjauskeskustelu, joka itsessään toimii nuoren tukena. Merkkien hakeminen siis auttaa nuorta tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan. Vaikka nuori ei merkkiä lopulta hakisikaan, saa hän hyödyn jo hakuprosessista. 

Vaikka nuorilta on tullut merkeistä hyvää palautetta, arviolta alle puolet merkin ansainneista nuorista ottaa merkin vastaan. Digitaalinen järjestelmä aiheuttaa esteitä, ja nuorilla on tarvetta tekniselle tuelle.  

Järjestöjen yhteinen toive on, että osaamismerkeistä ja niiden käytöstä viestittäisiin enemmän. Erityisesti kaivataan esimerkkejä siitä, miten merkkien saajat ovat voineet merkkejään hyödyntää. Tällä hetkellä käyttökokemuksia on saatavilla vain vähän, sillä järjestöissäkään kokemuksia ei ole laajemmin kerätty.   

Kirjoittaja: Sanna Saarimaa

Julkaisija: Opintokeskus Sivis, Osaamiskeskus Kentauri

Julkaisuvuosi: 2022