Perustaitotesti      

Perustaitotesti on verkossa tehtävä keveä testi vakavasta aiheesta. Testiä voi käyttää keskustelun herättäjänä esimerkiksi vertaisopintoryhmässä.

Monivalintakysymyksiin vastaamalla saa suuntaa antavan arvion siitä, miten hyvin vastaaja hallitsee aikuiselle välttämättömät perustaidot eli luku- ja kirjoitustaidon, numerotaidot ja digitaidot. Kysymykset mukailevat kansainvälisessä PIAAC-tutkimuksessa eli ”aikuisten PISA-tutkimuksessa” käytettäviä kysymystyyppejä.   

Julkaisija: Koordinaatiohanke TAIKOJA, Koordinaatiohanke TAIKOJA II

Julkaisuvuosi: 2020