Kouluttajan opas      

Kaikkienmalli.fi sisältää helppokäyttöisen kouluttajan oppaan, jonka liitteistä löydät työkirjoja koulutuksen suunnittelun tueksi. 

Kaikkien-malli on aikuisten perustaitojen oppimiseen kehitetty pedagoginen malli. Sen tavoitteena on aikuisten luku-, numero- ja digitaitojen kehittäminen arjen parantamiseksi. Koulutusmallissa keskeistä on oppijalähtöisyys, paikallisuus ja eri perustaitojen yhdistäminen. Perustaitoja kehittyvät omia arjen haasteita ratkomalla ja se motivoi myös oppijaa. Koulutus on suunniteltu ryhmämuotoiseksi ja se perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen. Malli on koottu helposti käyttöönotettavaksi nettisivuille.  

Malli tarjoaa uusia oivalluksia niin aloittavalle ryhmän ohjaajalle kuin kokeneemmallekin kouluttajalle. Mallia voi hyödyntää osana järjestön koulutustoimintaa tai vaikkapa vertaisopintoryhmätoiminnan suunnittelussa.

Julkaisija: Kvs-säätiö, Opintokeskus Sivis

Julkaisuvuosi: 2020