Kestävän koulutuksen tarkistuslista kouluttajalle      

Kouluttajalle suunnattu kestävän koulutuksen tarkistuslista on tukityökalu, joka avulla järjestökouluttaja voi edistää kestävyyttä koulutuksensa toteutuksessa.  

Tarkistuslistan väittämien avulla kouluttaja voi selvittää, millä konkreettisilla keinoilla koulutuksen toteutuksessa on mahdollista edistää kestävyyttä. Väittämät on jaettu kolmeen osaan niin, että ne muodostavat koulutuksen elinkaaren. Ensimmäisen osan väittämät liittyvät asioihin, jotka on mahdollista huomioida ennen koulutusta ja toisen osan väittämät liittyvät koulutuksen aikana huomioitaviin kestävyysasioihin. Kolmannen osan väittämät liittyvät koulutuksen jälkeisiin asioihin ja ohjaavat ajatusta jo seuraavan koulutuksen kestävään toteutukseen.

Tarkistuslistaa voi hyödyntää seuraamalla oman kestävyystoiminnan kehittymistä useamman koulutuksen ajalta ja syventää samalla omaa kestävyysosaamista koulutusten toteutuksessa. 

Kirjoittaja: Henriikka Vainio-Östergård

Julkaisija: Opintokeskus Sivis

Julkaisuvuosi: 2022