Järjestöjen osaamistarvekysely 2020 

Järjestöjen osaamistarpeet ja koulutuksen trendit -julkaisu esittelee järjestöjen osaamistarpeita ja koulutuksen trendejä.

Opintokeskus Sivis toteuttaa joka toinen vuosi kyselyn, jonka avulla saadaan näkyviin järjestöjen ja yhdistyksien osaamistarpeita ja oppimisen trendejä. Vuoden 2020 tuloksissa näkyivät erityisesti koronapandemian aiheuttamat muutokset ja uudet toimintatavat.

Osaamistarpeiden viisi keskeisintä tarvetta olivat kyselyn mukaan sosiaalinen media, viestintä, verkostoituminen ja yhteistyö, ennakointi- ja tulevaisuustaidot sekä hallitustyöskentely. Nousussa olivat ennakointi- ja tulevaisuustaidot. Opiskelumuodoista suosiotaan kasvatti verkkokoulutus, lyhytkestoiset koulutukset sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Etenkin lyhytkestoisten koulutuksien määrän uskotaan vielä nousevan. 

Vuonna 2020 muutosten taustalla vaikuttivat korona ja järjestötoiminnan ammattimaistuminen. Pandemia korosti etenkin teknisiä- ja vuorovaikutustaitoja. Verkkokoulutuksissa vaadittiin esimerkiksi uudenlaista vuorovaikutusosaamista, ja verkkokoulutuksien myötä painotettu digitalisaatio aiheutti huolta. Digi- ja verkko-osaamisen haasteiden lisäksi avoimissa vastauksissa korostuivat yleiset järjestötyön arjen haasteet. Osaamistarvekyselyn tuloksista selvisi myös, että järjestöissä usko henkilökunnan ja vapaaehtoisten tai luottamusjohdon osaamiseen oli heikentynyt. 

Kestävään elämään liittyvän osaamisen tarve on kasvanut. 74 % vastaajista uskoi sen lisäävän merkitystään järjestötoiminnassa. Vastaukset heijastavat, että ilmastotoimien kiireellisyyteen ja kestävyysajatteluun on nyt herätty.  

Kirjoittaja: Marion Fields

Julkaisija: Opintokeskus Sivis

Julkaisuvuosi: 2020