Järjestöelämän ruotsia

Järjestöelämän ruotsia -materiaali sisältää kattavan suomi-ruotsi-suomi-sanaston, joka auttaa järjestö- ja yhdistysaktiiveja käyttämään järjestöelämään liittyviä sanoja.  

Sanastoon on koottu järjestö-, yhdistys ja vapaaehtoistoimintaan liittyvää termistöä. Sanastoa päivitetään tarvittaessa ja sitä voi kommentoida tai siihen voi ehdottaa lisäyksiä.  

Julkaisija: Opintokeskus Sivis

Julkaisuvuosi: 2023