Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari NEMI

NEMI eli Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari on uusi työkalu nuorisoalan järjestöjen käyttöön. Mittari kartoittaa ekologisen elämän arvojen siirtymistä osaksi toimintaan osallistuvan nuoren arkea ja elämää.

NEMI on rakennettu osallisuusmittarin tavoin tiiviiksi väittämäpatteristoksi ja siitä on tehty kaksi versiota, jotka sopivat eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville lapsille ja nuorille.

NEMI on aivan uusi tapa seurata ja mitata ekologisen kestävyyden arvojen siirtymistä toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten elämään. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi kerhoissa tai leireillä. NEMI sisältää selkeät käyttöohjeet sekä ikätasoiset tulostettavat lomakkeet. Ne on tarkoitettu kaikenlaisten järjestöjen käyttöön. NEMI on käännetty myös ruotsin kielelle.

Kirjoittaja: Marion Fields, Raisa Omaheimo

Julkaisija: Osaamiskeskus Kentauri

Julkaisuvuosi: 2023